Благоприятни тенденции за риска в развитите икономики

civitasglobal.bg I 22.01.2014

Едновременно с постоянни трудности в големите развиващи се страни – това са показват резултатите от изминалата глобална Кофас конференция за управление на риска в Париж

След пост-кризисното пренастройване между напредналите и развиващите се страни, през 2014 г. глобалните рискове държави ще се успокоят и ще се доближат до класическите. В развитите страни рисковете се стабилизират, което е стимулирано от доста динамичния растеж в САЩ (прогноза та е за ръст от 2,4% през 2014 г.), началото на възстановяване в еврозоната (ръст от 0,9%), и уверения ръст в Япония (1,4%). Що се отнася до развиващите се страни, темпът на растеж ще се увеличи леко (с 4,7%), но ще остане под средния за периода 2000-2011 г.

Развитите страни: подобряване или стабилизиране

Възстановяването в напредналите икономики е съпътствано от различия между отделните държави. Състоянието на бизнеса в САЩ (оценка A2 и положителна перспектива от октомври 2013 г.) е значително подобрено. „Корпоративна Америка” е най-важна за икономиката със своите редица предимства: висока степен на самофинансиране, рекордна доходност, нисък дълг и значителни инвестиции. По-ясните бюджетни и монетарни политики и ръстът в търсенето на домакинствата дават тласък на тази положителна тенденция.

В Европа Кофас отбелязва подобрение на рисковите показатели в Германия и в Австрия (1,7% е прогнозата за растеж на двете страни през 2014 г.), при които оценката A2 вече е придружена от положителна перспектива. Германските бизнес дейности са много уязвими от капризите на световната търговия, но вече може да се разчита и на потреблението на домакинствата. Дружествата в несъстоятелност са по-малко на брой (за последната година спад от 9,1% като брой и 6,3% като разходи). Този подем в икономическата активност облагодетелства и Австрия, където безработицата е ниска, а броят на фалитите намалява.

Измежду европейските страни, успели да се реформират и да намалят разходите, се откроява Ирландия. Очаква се ръст от 1.7% през 2014 г., придружен от покачване на износа (заради ръста във Великобритания и САЩ), търговията на дребно, както и увеличаване на увереността при бизнеса и домакинствата. Основната трудност – пазарът на труда – показва подобрение, а цените на имотите показват първи признаци на стабилизация. Тези успехи дават възможност на Кофас да повиши рейтинга на Ирландия до A3 – както на Франция и Великобритания.

Ситуацията в останалата част от еврозоната е по-комплексна. Със сигурност може да се каже, че рисковете са престанали да се увеличават. Във Франция, тъй като не са успели да намалят значително разходите, компаниите остават изключително уязвими към колебанията на търсенето на вътрешния пазар. Като следствие на тази уязвимост, броят на фалитите ще остане на ниво около 62 000 през 2014 г. В Южна Европа недостатъчното вътрешно търсене, преобладаващата предприемаческа активност от много малки и неустойчиви компании, съчетано с липса на иновации, не дават възможност кредитния риск да се подобри. В допълнение, налице е високо ниво на корпоративен дълг – например в Испания.

Развиващите се икономики: компаниите в главните развиващи се страни са под напрежение, но представянето на някои субсахарски страни вече е на ниво

В развиващите се страни се забелязва трайно забавяне на растежа: през 2014 г. в държавите от БРИКС той ще падне с 2.4% в сравнение със средния ръст за периода 2000-2011 г. Според Кофас това не е просто обикновен цикличен спад, а по-скоро е резултат от ограниченията в предлагането (нуждите на домакинствата са прекалено високи и местното производство вече не може да се справя). Инвестициите срещат предизвикателства от структурен характер: неадекватната инфраструктура, проблемния бизнес климат и недостигът на квалифицирана работна ръка. В допълнение към това, отслабва вносът на местни горива и така сегашните дефицити ще останат високи през 2014 г. Това ще направи валутните курсове уязвими, а още един фактор за това ще бъдат и предстоящите през 2014 г. избори в Бразилия, Индия, Турция и Южна Африка.

Четири страни от Южна Африка не са обект на този нов риск. Въпреки нестабилната ситуация, Кофас предвижда положителна перспектива за оценката D на Руанда и на Нигерия и оценка C за Кения. Кот д’Ивоар се издига до оценка C. Прогнозите са растежът да остане стабилен през 2014 г., поддържана от разнообразието на сектори, което е в полза на потребителя.

„Намаляването на риска в развитите страни се потвърждава от положителните тенденции в две големи икономики: САЩ и Германия. Двете страни се възползват от финансовата стабилност в бизнеса и на възстановяването, което вече е базирано на здрава основа. По отношение на другите големи европейски играчи, за момента краят на рецесията означава и стабилизиране на рисковете, очакваме обаче растежът да остане на същите нива. Всъщност, това ще изисква ръст от най-малко 0,8% в Италия, 1,6% във Франция и 2,5 % във Великобритания – за да намалеят фалитите значително. Въпреки това, и в трите икономики не се очаква през 2014 г. растежът да достигне тези нива. В развиващите се страни, дефицитът по текущата сметка и растежът са отслабени под влиянието на големите и трудни за преструктуриране компании. За щастие обаче има и по-добре развиващи се страни: те се характеризират с устойчивост на външни шокове – това са например много икономики от Субсахарска Африка”, отбелязва Ив Злотовски, главен икономист на Кофас.

Leave a Reply