Blizoo дръпна шалтера на Discovery

в. Стандарт | 07.07.2012

ТВ доставчикът Blizoo е преустановил излъчването на всички канали от пакета на гиганта Discovery. Представителите на научнопопулярните телевизии у нас твърдят в отворено писмо, че прекратяването на излъчването е неправомерно. Според тях договорът не е спазен коректно. "Решението да лиши абонатите си от уникалния микс от канали в семейството на Discovery е изцяло на Blizoo. Това се случва, въпреки че Discovery не е променяла условията по договора. Discovery отправи молба към Blizoo с цел операторът да уважи условията по договора и окуражава техните абонати да се свържат с Blizoo, за да ни помогнат да запазим семейството от канали на Discovery, включително Discovery Channel, да останат част от техния телевизионен пакет", коментира Влад Тудосие, регионален мениджър за Югоизточна Европа в Discovery Networks CEEMEA. Има интернет страница discoverybg.com, където абонатите могат да намерят информация как да подадат оплакване към Blizoo и какви действия биха могли да предприемат, за да продължат да гледат каналите от семейството на Discovery.

Стр. 33

Leave a Reply