Брой 19 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-01-24

В новия 19-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • Редовното Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Българско дружество за връзки с обществеността ще се проведе на 27 януари 2011 г.

  • Актуални PR новини и събития;

  • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

  • Интервю с Мануела Дюлгерова, Мениджър “Комуникации” в Аурубис България;

  • За и PRотив "Работата за клиенти от един бранш", д-р Александър Христов;

  • Представяне на Сборник „Лобиране и лобистки практики”, издаден от Институт за икономическа политика, от Александър Кръстев;

  • Представяне на "Харизматичното лидерство", Автор: доц. Филип Узунов, Издателство: Фабер, от Александър Кръстев;

  • PR забавление "ПиаРа нормално", от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 19 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/01/PRaktiki_Newsletter_24_01_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Стоян Стоянов, s.stoyanov@bdvo.org
Александър Христов, a.hristov@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев
Симона Стефанова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет.2

Тел: 02/ 421 4280, 

Ел.поща: office@bdvo.org

“PRактики” се издава с любезното съдействие на:   

 

Leave a Reply