Брой 26 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-05-04

В новия 26-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • 43 проекта кандидатстват за PR Приз 2011;.

  • Актуални PR новини и събития;

  • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

  • Интервю с Камелия Величкова, Директор на дирекция “Комуникации и координация”, Банка ДСК;

  • За и PRотив "Пищните събития", от Радина Ралчева;

  • PR Любопитно за "За стреса и това как се казваш" от Apeiron web blog;

  • PR забавление: „Тревожни симптоми”, от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 26 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/05/PRaktiki_Newsletter_04_05_2011.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Ева Широкова, e.shirokova@bdvo.org
Стоян Стоянов, s.stoyanov@bdvo.org
Андрей Велчев, a.velchev@bdvo.org
Радина Ралчева, r.ralcheva@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Симона Стефанова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org 

Leave a Reply