Брой 31-А на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ I 2011-06-27

В новия 31-А брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • Актуални PR новини и събития;

  • Обяви за работа от компании и организации в PR сектора, информация за специалисти, търсещи работа;

  • PR Лица: Георги Коритаров, журналист, водещ на предаването "Свободна зона", ТВ +;

  • За и PRотив "PR-ът като бизнес консултант", от Мила Миленова;

  •  PR Забавление: "Сметки за уреждане", от Симона Стефанова.

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 31-А на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2011/11/PRaktiki-Newsletter-27-06-2011-31.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Радина Ралчева, r.ralcheva@bdvo.org

Стоян А. Стоянов, s.stoyanov@bdvo.org

Мила Миленова, m.milenova@bdvo.org
Пламена Павлова, office@bdvo.org

Автори:

Симона Стефанова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000

Ул. "Искър" №54, ет. 1, офис 4

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org   

Leave a Reply