Брой 5 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ  I 2010-03-15

В новия 5-ти брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • Интересни PR новини от последните две седмици;
  • Полезни PR обучения и събития;
  • Интервю с Нели Бенова, член на УС на БДВО и основател и управляващ директор на Apeiron Communication и Apeiron Academy;
  • Интервю с Мария Гергова, управляващ директор на агенция United Partners; 
  • Информация за новопостъпили членове на БДВО;
  • Анализ от д-р Александър Христов за книгите "Влиянието – психология на убеждаването" (2005) от Робърт Чалдини и "Подпрагово убеждаване " (2009) от Дейв Лакани в рубриката "За и PRотив".
     

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 5 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2010/03/BDVO_newsletter_29.03.10.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Ако Бюлетинът ви харесва или искате той да обогати своето съдържание – може да попълните анкетната форма, която да изпратите на s.stefanova@bdvo.org.

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип е в състав:

Милена Атанасова
Нели Бенова
Стоян Стоянов
Симона Стефанова 
Мануела Дюлгерова

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността
София 1504, ул. "Сан Стефано" №25
Tел: 0885106372; 02/4833631
Ел.поща: s.stefanova@bdvo.org

Leave a Reply