Брой 9 на PRактики, Информационно издание на БДВО

PRnew.info БЛОГ  I 2010-06-23

В новия 9-и брой на Информационното издание на БДВО PRактики може да прочетете:

  • Актуални PR новини и събития;

  • "Из записките на един посетител" на ПР фестивал 2010 г.;

  • Интервю с Юлия Угринова Мениджър, “Корпоративни комуникации”, “СОФАРМА” АД; 

  • WEB 2.0 МИСЛЕНЕ, от Калина Тачева, студент в НБУ;

  • „Сексът и градът” 2: PR на високи токчета, от Кремена Георгиева;

  • БДВО Членове: Елица Наумова, завеждащ отдел „Маркетинг и връзки с обществеността“, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”;

  • За и PRотив "Наградите за добро отразяване", от д-р Александър Христов;

  • PR забавление. 

Информация за PRактики

Двуседмичното електронно издание на Българското дружество за връзки с обществеността e насочено към добрите практики в публичните комуникации, PR и връзките с медиите. Изданието ще има за цел да информира всички желаещи за инициативите на БДВО, както и за всичко интересно, което се случва в професионалната PR област по света и у нас.

Брой 9 на PRактики, Информационно издание на БДВО може да изтеглите от тук:

http://prnew.info/wp-content/uploads/2010/06/PRaktiki_Newsletter_23.06.2010.pdf

Предишните броеве на изданието може да намерите тук:

http://prnew.info/?s=prактики

Ако Бюлетинът ви харесва или искате той да обогати своето съдържание – може да попълните анкетната форма, която да изпратите на s.stefanova@bdvo.org.

Изданието включва следните рубрики:

Редакционна

PR Новини

PR Събития

PR Лица

Новите членове

PR Забавление

и други

Редакционният екип за този брой е в състав:

Милена Атанасова

Нели Бенова

Стоян Стоянов

Александър Христов

Елица Наумова

Симона Стефанова 

Редакционният екип очаква вашите мнения, коментари, предложения за материали в “PRактики” и желание за абонамент на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността
София 1504, ул. "Сан Стефано" №25
Tел: 0885106372; 02/4833631
Ел.поща: s.stefanova@bdvo.org

“PRактики” се издава с любезното съдействие на: 

Leave a Reply