“България он ер” тръгва през септември

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 21.07.2011

В началото на новия телевизионен сезон – през септември, се очаква да бъде телевизионната премиера на "България он ер". "Класа" научи, че в екипа вече са привлечени две от най-популярните лица в родния ефир – Радинела Бусерска и Милена Милотинова.
"България он ер" ще внесе в най-скоро време в СЕМ документи за изменение на цифровата си лицензия. Това бе заявено по време на проведената работна среща между членовете на СЕМ и медийна група "България он ер", на която бяха представени промените в програмната политика и направленията на развитие на медията. По думите на Виктория Миткова, изпълнителен директор на медийна група "България он ер", новият тв канал ще реализира информационна, коментарна и развлекателна програма с общ политематичен профил, със силен акцент към икономическата тематика. Идеята за създаването на новото програмно съдържание е основана на убеждението, че българското общество има нужда от една медия, с повече информация, с повече коментари, с повече задълбоченост в предаванията, които ще бъдат основно публицистични. "Темите, които основно ще бъдат засягани в програмата, ще бъдат от макро- и микроикономиката, финансите, малкия и средни бизнес", посочи Виктория Миткова. Желанието на медийната група е да покаже, че в България се случва добър бизнес, че страната ни ежедневно има своите постижения и прави своите стъпки в положителна посока и развитие. Миткова посочи, че програмата на телевизията е адресирана към цялата аудитория, като очакванията са, че част от таргет групата и потенциалните зрители са тези с по-висока степен на образование и представителите на висшия мениджмънт от различните сфери на икономиката и бизнеса. Съдържанието ще има и образователна насоченост. Според Виктория Миткова медийната група има желанието да създаде телевизия, по-различна от останалите, със свой собствен индивидуален език и комуникация с публиката. Гръбнакът на програмата ще са новините, които ще бъдат на всеки кръгъл час. В новинарските емисии ще се търси и проследява развитието на темите. Предаванията ще са с кратка продължителност – от 5 до 27 мин, съобразени с динамиката и начина на живот на техните зрители. Много важно според мениджмънта на "България он ер" е във всички предавания да личи и да бъде реализирана идеята за полезност.
Надя Маринова отбеляза, че фокусът на новините на "България он ер" ще бъде към бизнеса, към икономическите тенденции и към корпорациите в България и към това, което се случва там, с идеята да го отразят, а не да го промотират. Другото важно намерение, което е поставено като цел, е чрез цялата програмна схема и чрез всички предавания да бъдат създавани "нет уъркинг" групи в интернет, като така зрителите от наблюдатели на програмата се превръщат в активни участници, даващи идеи и предложения, и през телевизията да бъдат търсени конкретни решения по казуси. Програмата ще бъде обективна, като позитивното говорене на правилен книжовен и разбираем български език ще бъде отстоявано като основен принцип. Програмната схема и политическите избори ще бъдат пречупени основно през бизнес гледна точка, като се отделя повече внимание на бизнес платформите, икономическите стратегии и т.н. Спортните теми и шоубизнесът ще бъдат представени през ракурса на инвестициите у нас.
Виктория Миткова обобщи, че посланието на медийната група със старта на новата телевизия,е, че България е част от света и че българите трябва да се гордеят с нещата, които се случват в страната. "Навярно на хората им е в повече този негативизъм в новините и от печата, и от електронните медии. Ще се опитаме да бъдем обективни и много позитивни на фона на драматизирането и представянето на случващото се около нас от повечето медии в тон на песимизъм", заключи Миткова.

Стр. 15

Оригинална публикация

Leave a Reply