Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси обяви своята Програма за обучения за 2011 година. За втора година БАУРЧР предлага годишна програма от обучения като си поставя амбициозната цел да гарантира приемственост в знанията и професионално израстване на HR-гилдията в България.

Повече информация за всяко отделно обучение може да откриете в EventBox.bg:  

Креативен уоркшоп за запознаване със световни и български добри практики за управление на таланта
София, Четвъртък-Петък, 17-18 Февруари 2011 г.  

Обучение: "Стратегическо планиране на работната сила"
София, Четвъртък-Петък, 10-11 Март 2011 г.  

Обучение: "Ефективно ангажиране на служителите"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Март 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, 31 Март-01 Април 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 19 Април 2011 г.

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 28-29 Април 2011 г.
  

Как да изграждаме напредничави лидерски екипи, които да водят организацията към устойчиви резултати
София, Четвъртък-Петък, 19-20 Май 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Понеделник-Вторник, 30-31 Май 2011 г.
 

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Четвъртък-Петък, 02-03 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Пътят на промяната и културната трансформация"
София, Петък, 10 Юни 2011 г.

Обучение: "Управлението на представянето и възнаграждението"
София, Вторник, 14 Юни 2011 г.
  

Обучение: "Обучение и професионално развитие"
София, Четвъртък-Петък, 29-30 Септември 2011 г.
 

Обучение: "Таланти в света на бизнеса"
София, Четвъртък-Петък, 06-07 Октомври 2011 г.
  

Обучение: "Подходи за стимулиране на по-висока анагажираност на служителите в компанията"
София, Сряда-Четвъртък, 19-20 Октомври 2011 г.

Обучение: "Набиране и подбор"
София, Сряда-Четвъртък, 26-27 Октомври 2011 г.
  

Креативен уоркшоп за запознаване със световните и споделяне на българските добри практики в развитие
София, Четвъртък, 10 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "Администриране на персонала"
София, Четвъртък-Петък, 24-25 Ноември 2011 г.
  

Обучение: "HR-ът като бизнес партньор–промяна на парадигмата"
София, Четвъртък-Петък, 01-02 Декември 2011 г.
  

Обучение: "Възнаграждение и допълнителни придобивки"
София, Вторник-Сряда, 06-07 Декември 2011 г.

Обучение: "Промяната – криза или нови възможности"
София, Понеделник-Вторник, 12-13 Декември 2011 г.

За допълнителна информация и въпроси: БАУРЧР, София 1000, ул. Княз Борис I, №49, ап.2, тел. 950 10 90, 950 10 91, e-mail:bhrmda@bhrmda.bg

Leave a Reply