Българската конфедерация за връзки с обществеността обявява конкурса “PR Приз” 2010 и PR Фестивал на 8 март

EVENTS.dir.bg

Българската конфедерация за връзки с обществеността организира пресконференция по повод официалното оповестяване на двете най-големи ежегодни събития в сферата на PR в България – конкурсът за постижения в сферата на Връзки с обществеността ”PR Приз” и единствения по рода си, четвърти поред, PR фестивал в страната.
 
През 2010 година конкурсът ”PR Приз” навършва 10 години от своето съдзаване.

Организаторите ще разкажат какво предстои, кои ще бъдат участниците в журито на конкурса, какви изненади се готвят за него и каква програма се планира за фестивала.

Информация за Пресконференция за обявяване на конкурса "PR Приз" 2010 и на PR Фестивал, организирани от Българската конфедерация за връзки с обществеността, 8.03.2010 г.

Източник: Българско дружество за връзки с обществеността

Оригинална публикация

Leave a Reply