Българският форум на бизнес лидерите ще връчи “Годишни награди за отговорен бизнес” 2010 на 17 февруари 2011 година

На 17 февруари 2011 г. за осма поредна година Български форум на бизнес лидерите на Официална церемония ще връчи най-престижните КСО награди на компаниите, определени от независимо жури като най-заслужили в следните категории: „Инвеститор човешкия капитал”, „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в образованието”, „Инвеститор в околната среда” и „Маркетинг свързан с кауза”.

БФБЛ остава отдаден на идеята за насърчаване на добрите практики сред малките и средни предприятия в България и за трета поредна година предвижда специална награда за цялостна КСО политика за малко и средно предприятие.

Журито на Наградите на БФБЛ се състои от реномирани личности и утвърдени специалисти в различни области. Броят на журиращите и разнообразието в професионалните им квалификации гарантират безпристрастна и обективна оценка на всеки номиниран проект.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 21-ви януари 2011 година. За въпроси и нужда от допълнителна информация може свържете се с екипа на БФБЛ на тел. 986 52 02 или по имейл: office@bblf.bg

Информация за "Годишни награди за отговорен бизнес":

ЦЕЛТА
 
Годишните награди на БФБЛ са учредени през 2003 г. по повод петата годишнина на Форума. Целта им е да популяризират дейностите на компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност в България и да поощрят останалите фирми да развиват активна социална политика.
 
Сред критериите на Форума за излъчване на победител са: конкретна полза за обществото, партньорство с други организации, ангажираност на служителите, последователност в изпълнението на проекта, новаторство и обществено признание.
 
От 2004 г. Българският форум на бизнес лидерите е и национален координатор на Бизнес наградите за околна среда на Европейската комисия. В това си качество, Форумът има правото да номинира компании или организации от България, спечелили в категорията „Инвеститор в околната среда”, за едно от най-престижните бизнес отличия в Европа. Форумът има правото да избере и представителя на България в журито за Европейските награди. За да прочетете повече за Бизнес наградите за околна среда на Европейската комисия може да посетите сайта: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
 
Тази година за трети път ще бъде отличено малко или средно предприятие за най-добри социално-отговорни практики.
 
КАТЕГОРИИТЕ
 
Инвеститор в обществотоотличава компанията с най-сериозни бизнес практики, насочени към дългосрочно социално развитие и просперитет. Миналогодишен победител – Мобилтел за проекта „1788 – нашият отговор 178 години след морзовата азбука”, с фокус върху осигуряването на допълнителна, дългосрочна социална подкрепа за пет различни проекта.
 
Инвеститор в околната средаотличава компанията с най-активна дейност за опазване на околната среда, създаване и използване на екологично чисти продукти.
Миналогодишен победител – УниКредит Булбанк за проекта “Национална зелена кампания”, в която са включени различни инициативи с дългосрочен положителен ефект върху околната среда.
 
Инвеститор в човешкия капитали условията на труд поощрява успеха на компании, които се стремят към устойчиво развитие чрез непрекъснат професионален растеж на своите служители и реализират практически стъпки за подобряване условията на труд. В миналогодишните награди Сименс България спечели първо място за изграждането на детска градина за деца на служители на компанията.
 
Инвеститор в знаниетоотличава компаниите, които работят усилено за повишаване качеството на образованието, подобряване квалификацията на младите хора в България и подпомагане на научната и изследователска дейност.В тази категория миналата година беше отличена „Овергаз Инк” за проекта „Професионално обучение”, целящ повишаване на нивото на средното професионално образование в сферата на газовите технологии и осигуряване специалисти с теоретични знания и практически умения.
 
Награда за маркетинг свързан с кауза- отличават се компании, които рекламирайки своя продукт или услуга в същото време декларират подкрепата си за определена социална кауза. Tя може да е материална (част от цената на продукта или услугата се отделя в полза на каузата), но може и да е само под формата на добро послание, насочено към клиентите. Така потребителите не само се присъединяват към социално–отговорното поведение на компанията, но и научават повече за нуждите на обществото. Победител миналата година стана Проктър & Гембъл с инициативата „Шанс за живот, шанс за нови спомени”, с цел оборудване на най-малко 40 родилни отделения в 33 града с 40 респираторни апарата за първична реанимация Neopuff.
 
Наградата за най-добра социална политика на малко или средно предприятиеще бъде връчена за трета поредна година като миналата година бе присъдена на Център на учебно-тренировъчните фирми /ЦУТФ/ за проекта „Ученическа академия Корпоративна социална отговорност”.
 
Наградата ENGAGEсе присъжда на един измежду всички номинирани проекти в петте категории. Нейният носител се определя от Международния форум на бизнес лидерите, чиито основен критерий е степента на ангажираност и участие на служителите на една компания при реализирането на номинирания проект или за цялостен принос на нейните служителите за обществено-полезни каузи.
 
КРИТЕРИИТЕ
 
Проектите на компаниите трябва да се отличават с:
  • Конкретна полза за обществото
  • Работа в партньорство с други организации
  • Ангажираност на служителите на компанията в осъществяването на проекта
  • Продължителност и последователност на инициативата
  • Новаторство
  • Обществено признание
НАСОКИ:
  • За наградите могат да бъдат номинирани компании от цялата страна, без задължително да са членове на БФБЛ.
  • Компаниите могат да бъдат номинирани от други компании или да кандидатстват директно със свой проект.
  • Компаниите не могат да бъдат номинирани с един и същи проект в повече от една категория.

За допълнителна информация: http://bblf.bg/projects.php?sub=award&year=8

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1196

 

Leave a Reply