Българският медиен съюз с етичен кодекс

в. Новинар | 20.12.2013 

Българският медиен съюз вече има професионално-етичен кодекс. Той бе подписан в сряда вечер на тържествена церемония в резиденция "Лозенец". В нея участваха над 100 дипломати, главни редактори на национални и регионални медии, издатели, журналисти и др.
В преамбюла на медийния кодекс е записано, че свободата на медиите е гарантирана от международните актове, Конституцията и секторното законодателство, като те гарантират основополагащото право на свободното изразяване и разпространение на информация.
"Ние, членовете на Българския медиен съюз осъзнаваме своята отговорност към обществото, която медиите дължат на всеки гражданин на Република България. Вярвайки, че изпълняваме нашите задължения честно, в съответствие с действащото законодателство и отчитайки нуждата от редакционна независимост, приемаме настоящите правила като възможност и задължение за въвеждане на ефективна саморегулация чрез приемане на единни стандарти обединени в настоящия Професионално-етичен кодекс на българските медии", пише още в кодекса.
"Нашето задължение не е само да насърчаваме мнението на критики и да отстояваме свободата и демокрацията", изтъкна председателят на Българския медиен съюз Валери Запрянов. Той подчерта, че подписването на етичния кодекс е отговорност към обществото.
"Не съм привърженик на закон за печата, след като сме коректив на обществото, то следва сами да се регулираме", допълни той.
"Това е медийното събитие на 2013 година", заяви изпълнителният директор на БМС Гриша Камбуров.
Благословия на журналистите в България даде и европейският митрополит Антоний.
След коледните празници кодексът ще бъде разпратен на всички български медии.
Българският медиен съюз (БМС) е най-голямата и национално представена медийна организация и обединява 35 издатели на 68 местни и национални медии.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply