Българско Музикално Сдружение с обновен уеб сайт

Българско Музикално Сдружение I 2010-03-24

Българско Музикално Сдружение изцяло обнови своя уеб сайт – посетителите на сайта могат да се запознаят с новата визия, съдържание както и с версията на английски език

24.03.2010 г. Българско Музикално Сдружение представя своя обновен уеб сайт. Сайтът е с изцяло нова визия и съдържание както и с версия на английски език. От него можете да получите пълна и изчерпателна информация, относно работата на сдружението, реализираните и бъдещите проекти, артистичния репертоар, да се запознаете с изпълнителите, с които организацията работи и подпомага.
Вече пет години екипът на Българско Музикално Сдружение работи успешно за запазването на традиционната българска музика, подпомага много таланти за осъществяване на идеите им и сбъдване на мечтите им. Организацията се утвърди сред българската и международна общественост като една стабилна опора на културата и изкуството. Ето защо сдружението си поставя амбициозната задача и в бъдеще да следва своите идеи и принципи и да продължава да работи в името на българското изкуство, зачитайки новите арт тенденции и пазейки изконните български традиции.

За да получите повече инфорнмация, относно новостите в уебсайта на Българско Музикално Сдружение посетете: www.bms-bg.org. 

Leave a Reply