Центърът за независима журналистика издаде книга за корупцията

в. Класа | 2010-03-19

Медийните експерти от Центъра за независима журналистика (ЦНЖ) обявиха вчера, че съществува необходимост от засилен натиск и активна позиция от страна на медиите по отношение на корупцията. Според председателя на ЦНЖ Весела Табакова резултатността след разследването на конкретни случаи е обусловена и от гражданската култура, от критичността към властта, от натиска за отчетност и почтеност в управлението. Усилията на екипа на ЦНЖ за преодоляване на конфликта на интереси като предпоставка за корупция са отразени в книгата "Неосъществена раздяла. Из историята на една социална болест". В нея експертите Весела Табакова, Георги Лозанов, Мария Нейкова и Снежана Попова представят резултати от медиен мониторинг, социологическо проучване, анализ на стандартизирани интервюта с експерти и журналисти, проучвания на случаи на конфликт на интереси. Мнението на експертите от ЦНЖ,
които са изявени университетски преподаватели, е, че администрацията до неотдавна или изобщо не е реагирала, или е реагирала неадекватно на медийните послания. Според В. Табакова в последните години медиите и журналистиката са повишили чувствителността си и рефлексията си към корупцията. Появиха се стойностни разследвания, които обаче не бяха повод за само-сезиране на прокуратурата. Тя започна да реагира едва след натиск отвън.
Експертите отбелязват, че в последните месеци в обществото се появи очакване за реално противодействие и преодоляване на конфликта на интереси като генератор на корупционно поведение. Дали можем да бъдем оптимисти, или ще останем в сферата на вербалната дързост? Отговорът на този въпрос е и в това, доколко ефективно може да бъде взаимодействието между обществената ангажираност и медийното поведение, за да бъдат постигнати откритост и почтеност в управлението.

Стр. 15

Leave a Reply