Церемония по отличаване на най-отговорните компании в България по време на Годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)

EVENTS.dir.bg

Кога: 16 февруари 2010 г. (вторник)
Къде: 
София
Достъп:
Само с покана и За медии
Организатор: 
Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)

Събитието: Корпоративната социална отговорност (КСО) се утвърждава в България и се превръща в осъзната необходимост и подкрепа на призива „За по-големи печалби по прозрачен начин с грижа за обществото“. На 16 февруари 2010 г. за седма поредна година доказателство за това ще бъде церемонията по отличаването на най-отговорните компании в България по време на Годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Краен срок за изпращане на номинации е 10 януари 2010 г.

Информация за формата за номинации и възможностите за спонсорство

 
 
 

Допълнителна информация:

http://www.bblf.bg/projects.php?sub=award&year=7

Екипът на БФБЛ споделя:

"Искрата на КСО в България преди десетина години я запали Българският форум на бизнес лидерите. Тази неправителствена организация бе учредена само от 12 корпоративни ентусиаста, вдъхновени от активното участие на Принца на Уелс. Те се посветиха на популяризирането на корпоративната социална отговорност и на възпитанието на мениджърите и обществото в ценностите на отговорния бизнес.

Днес техните последователи са се умножили двадесеткратно. Различните компании в България се намират в различни еволюционни стадии на развитие и прилагане на корпоративна социална отговорност. Окуражаващ е фактът, че мисията на БФБЛ е все по-широко възприемана от бизнеса и от неправителствения сектор. Все по-често има конкурси, проекти и конференции, свързани със социално отговорни практики, които предоставят платформи и популяризират темата за отговорния бизнес. Наред с това КСО практиките стават по-отчетливи и фокусиращи вниманието на бизнес обществото в България.

Идеята за КСО въплъщава в себе си не само спазването на етично бизнес поведение, но и инвестиция в бъдещето на обществото, която води след себе си естествено заздравяване на взаимоотношенията със заинтересованите страни и е мощен инструмент за изграждане на добър имидж и репутация. Корпоративната социална отговорност все по-често се възприема като проактивна и дългосрочна фирмена политика, която дава допълнителни възможности на компаниите да създават бъдеща добавена стойност и конкурентни преимущества.

Финансовата и икономическа криза отчасти е резултат „от неуспеха на някои бизнеси да разберат своите по-широки етични отговорности” каза през юни 2009 г. председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Той апелира за нова култура на етика и отговорност, защото в немалка степен „принос” за кризата имат всички участници.

За нас е радостно, че кризата не попречи на желанието на бизнеса, на неправителствения сектор и дори на българското правителство да задълбочат усилията си в развитие и популяризиране на корпоративната социална отговорност. Пример за това е националната Стратегия за Корпоративна социална отговорност за периода 2009–2013 година, приета от предишното правителство, както и план за изпълнението й, а тази година броят на номинираните проекти в различните категории на Наградите за отговорен бизнес достигна 36. Това показва, че въпреки финансовата криза и забавяне на икономическата активност, българските компании продължават да считат полагането на грижи в областта на образованието, здравеопазването, социалните грижи, екологията, спорта и други, като неизменна част от тяхната бизнес практика, а не като преходна маркетингова стратегия."

Оригинална публикация

Leave a Reply