Членовете на БДВО получават 15% отстъпка от таксата за участие в Семинара PR Guru (5.04.2012 г., ИНТЕРПРЕД-СТЦ София)

БДВО I 28.02.2012

На 5 април 2012 г. в Интерпред СТЦ, София ще се проведе първото издание на семинар "PRGuru" – събитие, посветено на тенденциите и добрите практики в PR професията у нас. Семинарът се организира от Web and Events Ltd.

В резултат на работата на БДВО за предоставяне на повече въможности и преференции за членовете, както и желанието и усилията за развитие на професионализма в PR професията, БДВО е договорила партньорство с организаторите на събитието. Това ще бъде в полза на членовете на БДВО и възможност за запознаване с новостите, тенденциите и добрите практики в областта на PR.

В рамките на партньорството, членовете на БДВО имат възможност да посетят семинара на преференциална цена – с 15% отстъпка от редовната*. 

Процентът отстъпка важи както върху цената за ранна регистрация (до 9 март 2012), така и за останалия период на регистрация.

По време на събитието ще бъдат обсъдени важни за работата на всеки PR експерт теми като Brand experience; етиката и PR; организационният PR и добавената стойност на спонсорството и социалната отговорност; онлайн предизвикателствата пред PR специалистите и др.

Повече информация за семинара, лекторите, програмата и регистрацията можете да намерите на http://www.prguru.eu

* За информация за използването на отстъпката от членовете на БДВО, моля свържете се с:

Пламена Павлова

Административен секретар

Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000
Ул. Искър 54, ет. 1, офис 4
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org
S: www.bdvo.org
www.prpriz.info

Leave a Reply