ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 в. Новинар | 2009-11-19 

Относно разпространението на вестникарско съдържание от трети лица

Членовете на Съюза на издателите в България изразяват притеснение относно некоректната практика от страна на някои информационни агенции, позволяващи си да ползват и разпространяват срещу абонамент вестникарско съдържание под формата на пресбюлетини без съгласие от страна на изданията.
В условия на икономическа криза, когато приходите от реклама, абонамент и продажби на печатните медии са чувствително свити, подобна практика нанася допълнителни финансови щети върху издателствата и уврежда стопанските им интереси.
Считаме за недопустимо абонирането от страна на частни и държавни институции за подобен тип "информационни услуги", предлагани от информационни агенции, особено след като неотдавна правителството обяви, че препоръчва на държавните ведомства да се въздържат от абонамент за печатни периодични издания за 2010 година.
Категорично се обявяваме против разпространението на вестникарско съдържание без изричното съгласие на издателите под формата на информационни бюлетини, било то чрез вътрешноведомствени или обществено достъпни източници или носители.
Подобна практика е в абсолютно нарушение на Закона за авторското право и журналистическата етика като професионална норма, което би принудило издателите да търсят правата си по законов ред.

Стр. 2

Leave a Reply