Деница САЧЕВА, изпълнителен директор на Intelday Solutions: Експертите, които пишат изискванията, не знаят какво е PR

в. Пари | 21.09.2010 

Водещите PR компании организират проекти от порядъка на 50-100 хил. лв. В България по-големите проекти са в диапазона 1-2,5 млн. лв.

През последните години държавата стана голям клиент на PR агенциите, но не на всички. Причината за поява на този ключов клиент е усвояването на структурните фондове, при които има изискване за публичност на проектите. Затова всеки проект има и комуникационен бюджет. В последните години се засили организирането на комуникационни кампании на държавните институции. По мое мнение за такива проекти се отделят не по-малко от 10-12 млн. лв.
Парадоксално е, че изпълнението на големите комуникационни проекти, за които всички разбираме, не се печели от големите агенции. Същите големи компании, които печелят международни отличия и награди, но не успяват да спечелят търг за организирането на държавните комуникационни проекти. Водещите PR компании организират проекти от порядъка на 50-100 хил. лв. В България по-големите проекти са в диапазона 1-2.5 млн. лв. Една част от причините, поради които много от големите агенции не кандидатстват в държавните търгове, е неадекватността на техническите задания, които се пишат. Експертите, които изписват критериите за участие, не знаят какво е всъщност PR. Затова имат изисквания, които е невъзможно да бъдат покрити. Нерядко се покриват поръчки за PR услуги с рекламни поръчки. Всичко това кара агенциите да работят предимно с частни клиенти.
Основно поръчките на големите PR компании – около 75-80%, идват от частни компании, неправителствени организации и международни организации с нестопанска цел. Друго, което спира големите компании да участват, е изискването за най-ниска цена. Това е интелектуален труд, който не може да бъде оценен на най-ниска цена. Най-малкото трябва да бъде постигнато съотношение 50:50 между техническа работа и разумна цена.

Стр. 23

Leave a Reply