Девет туристически района, най-малкият от които да е Долината на розите, предлага проект на националния център за териториално развитие.

www.capital.bg I  03.07.2014 г. 

Концепцията за туристическо райониране е по поръчка на Министерството на икономиката и е предвидена в новия Закон за туризма, влязъл в сила през март. Идеята да се обособят туристически райони в страната е с цел формиране на регионални туристически продукти и общ регионален маркетинг и реклама. Авторите на предложението, което предстои да се обсъжда, са обособили Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила и Пирин, София, Бургас (Южно Черноморие) и Варна (Северно Черноморие).

 

Оригинална публикация

 

Leave a Reply