Дневен център за деца и младежи с увреждания “Благовещение” при Каритас София започна лечение с Хипотерапия

Каритас София I 10.06.2011

Лечението се извършва на Национална конна база "Хан Аспарух"

Това лечение е известно още от древността. Хипотерапията, което на гръцки означава „лечение с помощта на кон”, сега е много популярна за лечение за хора с проблеми в мускулно-скелетната система и някои ментални разстройства.
Хипотерапията се основава на факта, че конят става свързващо звено между болния и света. Доказано е, че на психологически ниво, хората с увреждания, по-лесно изграждат връзка с трета страна. В този случай това е коня. Възседнал кон, човекът с увреждане често казва това, което не може да каже на заобикалящите го. По този начин животното е посредник между инвалида и инструктора.
В допълнение, детето формира лични отношения с животните. Те двамата се нуждаят от любов и грижи, конят и болният по-бързо и лесно намират общ език. Конят често става връзката между постъпките и ответната реакция. Основната цел на всички тези хора е рехабилитацията на деца с увреждания, която дава възможност за интегриран подход за справяне с физически, интелектуални, емоционални и психо-социални проблеми на хората с увреждания, така че всеки от тях може да води нормален живот.
 

 

Leave a Reply