Дни на креативността 2010

Кога: 22-24 юни 2010 г. (вторник-четвъртък)

Къде: София

Достъп: Такса участие

Организатор: Apeiron Academy

Събитието: През месец юни 2010 година в България ще гостува Анди Грийн – водещ международен експерт и лектор в сферата на креативността, комуникациите и развиване на личния потенциал. По покана на Apeiron Academy Анди Грийн ще води поредица от разговори и обучения, където ще сподели своите познания и опит за развиване на креативните умения, отключване на нови възможности за развитие и практическото приложение на креативността в бизнеса.

„ДНИ НА КРЕАТИВНОСТТА 2010” включва поредица от събития за периода 22-24 юни 2010 година. В основата на идеята стои желанието креативността да бъде представена не само като личностна характеристика, а като умение, което човек развива и използва в своята дейност. Специалният гост Анди Грийн е вдъхновяващ оратор, водещ на обучения и лекции, бизнес консултант и автор на книги в сферата на креативността и комуникациите. Инициативата е предназначена за различни аудитории, които споделят виждането за мислене без граници и непрекъснато развитие и усъвършенстване на личния потенциал.

Програмата е развита в рамките на 3 дни и включва:

 Ден 1: Тур на креативността на тема: „Чрез креативност към атрактивност: Как да използваме силата на креативността”. Инициативата ще включва посещения и изнасяне на кратки беседи (30 мин.) на различни места в София.
Аудитория: широка аудитория от ученици, преподаватели, бизнес организации, държавни структури.

 Ден 2: Майсторски клас с Анди Грийн под общия надслов „Креативност и комуникации”.
Участници: специалисти в областта на интегрираните маркетингови комуникации.

 Ден 3: Работна бизнес закуска на тема: „Креативността в полза на успешния лидер”.
Участници: представители на бизнеса в България – собственици и мениджъри.

 Ден 3: „Арена на Креативността”.
Събитието ще бъде с продължителеност половин ден и ще засегне въпроса „Как да сложим край на глупостта като отключим креативността” в личен и професионален план.
Участници: комуникационни специалисти (ПР, маркетинг, реклама, вътрешни комуникации), организационни мениджъри на средно ниво; управители и собственици на малки и средни фирми, студенти, НПО-сектор.

Програмата може да изтеглите от тук: http://prnew.info/wp-content/uploads/2010/06/Creativity-Days10_Programme.pdf

Допълнителна информация за Дни на креативността 2010: http://www.bcreative.bg

За Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на the Chartered Institute of Public Relations

Apeiron Academy е програма на Apeiron Communication за специализирани обучения, семинари и конференции, които предоставят възможност за обогатяване на знанията и уменията в сферата на комуникациите и организационното развитие. Мисия на Академията е да работи за професионалното усъвършенстване на специалисти от различни области, общото между които е необходимостта от добре развити комуникационни умения. Екипът на Apeiron Academy последователно работи за утвърждаване авторитета на професиите в сферата на комуникациите като ПР, ЧР и вътрешни комуникации, както и за създаване и поддържане на професионални мрежи в областите. Apeiron Academy организира и провежда английски квалификационни програми, отворени и вътрешни обучения, семинари, конференции, майсторски класове, професионални срещи и кръгли маси на теми от сферата на комуникациите и сходни области.

Повече информация за Apeiron Academy можете да откриете на: http://apeironacademy.com/.

Leave a Reply