Доц. Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии: Има риск до изборите медиите да се превърнат в голям Big Brother

в. Пари | 18.01.2011

Тази година се случва нещо радикално ново. Медийната среда се променя из основи. Най-малкото, защото излязоха основните играчи, с които свързахме прехода. Излезе Мърдок, излезе ВАЦ. Дори и пийпълметричната система смени собственика си. Това на пръв поглед са просто бизнес отношения, но зад тях се крие тенденция. Тенденция на влиянието, което започват да оказват новите медии. Започва да свършва периодът на медията като пазар, на тъждеството между пазар и демокрация. Все повече правото на информация няма да минава през пазарните изкушения, а ще бъде част от нашата среда, ще става услуга, която ще изпреварва маркетинговите стратегии. Това явление има своите прояви. Започват да изчезват политематичните телевизии и радиопрограми. Телевизията Pro.bg се отказа от ефир и политематичния си формат. Все повече медиите ще стават специализирани и ориентирани към определена публика.
Ще забравя за това и ще поприказвам за подслушването. Положението е доста притеснително. Подслушването става втора информационна система. То минава през медията и дава публична информация. Тази публичност е много разрушителна за медията. Информацията се дава чрез подслушване в нарушение на човешките права.
Качеството на информацията зависи от начина, по който е събрана. Тя трябва да отговаря на стандарти. През последните дни медията отвори широко врата за информация, събрана чрез нарушение на човешките права. Тя може да носи важни за обществото теми, но медийната работа е да определи докъде може да допуска такъв тип информация. Това в някаква степен е възможно за жълтата медия, но е проблем за качествената медия. Тя трябва да изработи професионални етични стандарти по отношение на информацията, събрана чрез нарушение на човешките права. Трябва да влезе специален стандарт в етичния кодекс на медията. Иначе има риск да се измести публичността и вместо медията да пази правото на информираност, именно тя да се превърне в територия, на която се нарушават човешките права. Съществува напълно реалистичен риск до изборите медийната среда да се превърне в голям Big Brother. Когато тази информация се завърти в медийната среда, пазарната логика изисква всеки да се включи, иначе ще отпадне от играта. Информацията е и стока, и право.

Стр. 22

Leave a Reply