Доц. Маргарита Пешева, член на СЕМ: Промените трябваше да се случат по-рано

в. Пари | 2010-05-04 

Не съм против идеята за редуциране на броя на членовете на Съвета за електронни медии. Европейската практика показва, че числеността на регулаторните органи може да е различна – от 5 до 14 души. Силно съм смутена обаче от факта, че това се случва в условията на вече действаща конкурсна процедура за избор на генерален директор на националното радио. Това можеше да стане преди 6 месеца – от ноември е решението на МС за редуцирането на 8-те регулаторни комисии.
Смятам, че тази редукция можеше да стане, преди да стартира процедурата за избор на нов шеф на БНР. Сега този избор ще се развива в обстановка на фактическа дестабилизация на регулаторния орган. Различен състав на СЕМ ще започне и ще завърши тази процедура, което ще е сериозно основание за нейното съдебно оспорване. От моя гледна точка тази промяна е неуместна в хода на избор на генерален директор. Тя трябваше да стане или преди началото на конкурса, или след приключването му. От друга страна, бюджетът на СЕМ е доста намален, което ще доведе до затварянето на 6-те регионални дирекции. Колегите ми, които ще останат в редуцирания състав, ще трябва да работят с ограничени ресурси.

Стр. 23

One Response to “Доц. Маргарита Пешева, член на СЕМ: Промените трябваше да се случат по-рано”

  1. Пешева Says:

    Пешева да не плаши. Какво ще правят колегите и е тяхна работа. За генералния директор е ясно. Ако не е досегашния си отива от УС и сватята на Маргото. По тая причина Пешева(ако не са в сила поправките на ЗРТ) трябва да декларира съществен интерес и да не участва в гласуването.

Leave a Reply