Дора Василева, председател на УС на Българската уебасоциация: Бюджетите за реклама в интернет ще се увеличат

в. Пари | Пламен ДИМИТРОВ | 01.02.2011
 
Работна трупа към асоциацията ще състави препоръки за стандартизация на онлайн рекламата до края на месеца
 

Госпожо Василева, защо смятате, че онлайн рекламата има нужда от стандартизация?

- Наличието на стандарти, независимо в коя област са, е предпоставка за оптимизиране на процесите, улесняване на комуникацията, поставяне на ниво, под което не би било добре да се работи. Във връзка с това в работната програма на Българската уебасоциация (БЖ) за 2011 г. включихме проект "Работна група "Уебреклама" към БУА". Неговата основна цел е припознаване на общоприети световни стандарти, разработване на допълнения към тях, както и на нови стандарти и налагането им на уебпазара у нас. Форматът на работната група е отворена платформа, в която са поканени да участват както членове на Българската уебасоциация, така и представители на уебмедии, дигитални агенции и студиа, фирми, разработващи уебпроекти, които не са наши членове. Предвид това, че темата е изключително актуална за уеббранша, преценихме, че е хубаво в нея да участват повече представители на онлайн бизнеса. По този начин се надяваме както представителната извадка на съгласуваните от нас стандарти да е по-обширна, така и във втория етап от проекта, който е налагане и влизане в употреба на стандартите, да имаме повече съмишленици и да постигнем по-голямо покритие.

Кога очаквате да получите конкретни резултати от работната група?

- Програмата включва няколко основни теми: съставяне на технически стандарти за рекламни банери на българския онлайн пазар, преглед и анализ на основните
видове банери, препоръки за структуриране и описание на рекламни тарифи, препоръки за използване на рекламни метрики, за управление и отчетност на онлайн рекламни кампании и др. Според правилата за работа след анализ и дискусия по всяка тема и приемане на нейното финално съдържание като препоръки по стандарта ще оформяме финална версия, която ще бъде част от цялостния пакет "Препоръки за стандарти". До края на февруари 2011 г. ще имаме приети първите "Препоръки за стандарти".

Трябва ли да бъде упражняван регулативен контрол върху онлайн рекламата и кой трябва да извършва този контрол според вас?

- Целта на БУА е с тази работна група да осъществи саморегулация в бранша, която да защитава интересите както на фирмите, предоставящи уебуслуги, така и на техните потребители. За момента не сме ориентирани към търсене на законова рамка и регулативен контрол. Искрено се надяваме, че приемането на документа "Препоръки за стандарти" в уебрекламата ще улесни комуникацията по темата, ще увеличи ползваемостга от гледна точка на рекламодатели и потребители, както и ще допринесе за ускоряване на процеса възлагане-производство-планиране-купуване-управление и отчетност на онлайн рекламата у нас. Разчитаме на добрата воля за всички заинтересовани страни и се надяваме добронамерено да бъдат следвани препоръките, които съгласуваме.

Какви са тенденциите на българския пазар на реклами в интернет? Забелязва ли се устойчив ръст, или, напротив – има спад?

- Тенденциите на българския пазар за уебреклама са позитивни. Ръст има, по-нисък от големите очаквания
на всички. Очакванията за 2011 п, разбира се, са бюджетите на компаниите за реклама да нараснат, както и все повече бизнеси да имат възможност да се убедят във високата ефективност на уебрекламата и постепенно да я предпочетат като водещ комуникационен канал.

Как прогнозирате, че ще се развива този пазар?

- Очакванията са изключително позитивни. Не бива да забравяме, че голяма част от индустриите заделят все по-голяма част от рекламните си
бюджети за онлайн реклама, като вече има и такива, които изцяло ги насочиха в уебрекламата. Но дори и те да са единици, вече всяка компания отделя рекламен бюджет за един или друг вид уебкомуникация освен стандартния уебсайт. Това, което очакваме, е появата на нови и атрактивни комуникационни инструменти, които са основен елемент в уебрекламата. Потенциалът на този бизнес е изключително богат и както сами виждате, уебрекламата вече не се затваря само в употребата на рекламни банери и текстови карета.

Според вас социалните мрежи работеща платформа ли са за уебреклама?

- Социалните медии са явление, което все по-масово навлиза в бита на потребителя. Платформите им дават разнообразни възможности за уебреклама, разбира се, не твърде много. Основното тяхно предимство за така нареченото вирусно разпространение на информацията е това, което води до по-висока ефективност в онлайн комуникацията.

Визитка
Коя е Дора Василева? Освен че е председател на БУА, Василева е изпълнителен директор на агенцията за онлайн маркетинг "Калипърс" и маркетинг мениджър на IT компанията "Ладжър". Тя е магистър по икономика. Интересите й са свързани предимно с маркетинг, интернет и дизайн. През последните 10 години се занимава с различни проекти 6 областите на уебдизайна, оптимизация за търсещи машини и интернет маркетинг, маркетинг мениджмънт, управление на проекти, управление на фондовете и др.

Стр. 22

Leave a Reply