Дългата ръка на рецесията

в. Капитал | Зорница СТОИЛОВА, Борислав КАНДОВ | 2009-12-05 

Съкращенията в рекламните агенции е факт, но не и тенденция

Първо бяха намалените маркетингови бюджети. После бяха забавените плащания, а сега дойде ред и на съкращенията. Дългата ръка на рецесията сграбчи сериозно и бизнеса на рекламните агенции в България. И ако през последните десет години те се радваха на постоянен възход, растящи обеми работа, бързо разрастване и дори им беше трудно да смогват с намирането на хора, през тази есен за пръв път им се наложи да се разделят със служители заради трудната икономическа обстановка.
В началото на годината кризата изглеждаше по-скоро като мениджърски казус, който може да бъде разрешен с по-внимателно вглеждане в собствения бизнес и оптимизиране на по-малко ефективните звена. Управляващите директори на агенциите настояваха, че съкращенията ще са последната стъпка, която ще предприемат, за да неутрализират действието на рецесията, защото по ред причини в бранша трудно се намират качествени служители. Явно този момент за някои агенции е настъпил.
Някои съкращават…
"Зарадипрекратяването на обслужванетона "БТК груп" се налагашеда намалим екипите в творческия и btl*отдел, но целта ни беше това да еминимално, за да запазим хората си", признава София Коен, директор "Връзки с клиенти" в рекламна агенция Leo Burnett Sofia. Освен броя на служителите агенцията намалява и разходите за автомобили, пътувания, оптимизира някоивътрешни процедури, въвеждайки софтуер, и преструктурира част от звената си. Тези стъпки са по-скоро с оздравителен ефект за рекламната компания, тъй като по думите на Коен намалените бюджети на клиентите се отразяват положително на агенцията в някои отношения.
"В някои случаи възприехмепрактиката възнаграждението да еобвързано с резултатите от активноститени. Увеличихмеи спектъра от услуги, които предоставяме,за да разширим бизнеса си и да бъдем ощепо-полезни за оптимизирането на разходитена клиентите. Зада се вместим в намаленитебюджети, се налага да бъдем изобретателни.Стремим се да предлагаме все повечеиновативни механизми и канали, коитодопринасят за ефективността на кампаниите,без да ги оскъпяват", изброява София Коен.
Изпълнителният директор на Euro RSCG Sofia Сребрина Бобева потвърди слуховете, обикалящи пазара, че има намаление в персонала на агенцията. "Оптимизирането на ресурсите на агенциятае една от мерките, които стандартно сепредприемат по време на рецесия. Катоцяло ние се стараем това да са изолиранислучаи, но например закриваме позициикато trafficmanager,които са по-скоро "лукс" в даденатаикономическа ситуация", коментира тя. Бобева допълни още, че са намалили и разходите за командировки и обучение на персонала. "Разчитаме по-скоро на вътрешни ресурсии използваме ноу-хауна веригата ни", каза по този повод изпълнителният директор на Euro RSCG Sofia. По думите й клиентите са се ориентирали към по-измерими комуникационниинвестиции и затова дигиталнотои btlзвеното в агенциите са едни от най-малкозасегнатите от рецесията.
Други все още не…
София Пенева, управляващ директор на рекламна агенция Graffiti BBDO, казва, че не им се е налагало да предприемат съкращения на служители, а по-скоро са прегрупирали и преструктурирали бизнеса си. "Имаме служители, които излязоха в майчинство и не сме взимали други на тяхно място. В същото време обаче имаме и нови хора в агенцията. Няма ясно оформена тенденция в това отношение", допълва тя.
"Не сме правили съкращения, дори леко се разрастваме.Спечелихме за клиент Mall Plovdiv и в момента разширяваме екипа си, зада можем да осигурим пълно обслужване на клиента на място в Пловдив,каза съуправителят на създадената през 2008 г. рекламна агенция The Smarts Гергана Иванова. Иначе се разделихмес някои служители, други са в отпуск по майчинство, но веднага гизаместихме с нови хора. Работим на пълни обороти през втората половина нагодината."
По подобен начин отговори и Чавдар Кенаров, криейтив партньор в Noble Grаphics. "Нямаме съкратени хора, даже наскоро назначихме нов копирайтър", коментира той. Но и добави: "Не ни е никак лесно, но не сме си и помисляли за съкращения. Догодина не знам какво ще стане. Клиентите намаляват бюджети, гледат под лупа всеки разход, бавят се плащания…"
Ненад Лозович, управляващ партньор в New Moment New Ideas Company, също беше категоричен, че не са съкращавали хора. "Агенцията има фиксирани разходи, самата й поддръжка струва доста пари.Оптимизация на разходи направихме само там, където бе възможно, без дабъде нарушен работният процес. Но също така тази година направихме имного инвестиции с цел подпомагане на работата", добави той.
Според Лозович, от една страна, клиентите генерално правят намаления в бюджетите си, но, от друга, повишават изискванията си към рекламните агенции. Което на практика означава повече работа за по-малко пари. "Нашата стратегия е всячески да помагаме на бизнеса на нашите клиенти, защото от него, разбира се, зависи и нашият. Затова може да се каже, че сега работим доста повече това да се случи и кризата ни направи много проактивни в това отношение", коментира още Ненад Лозович.
Добрата новина е, че все още няма фалирала агенция, както гласяха най-апокалиптичните прогнози от началото на годината, както и че големите агенции не прибързват с освобождаването на служители. Лошата е, че бизнесът си остава в режим на изчакване и неизвестност. На пазара се коментира, че за част от своите клиенти рекламните агенции не са работили от месеци. "Тазигодина няма да има и коледни бонуси, нотова не ни пречи да сме оптимисти за2010 г.", казва с усмивка София Коен от Leo Burnett Sofia.
Докато разпитвахме агенциите, ни направи впечатление, че явно размерът на агенцията няма отражение върху случващото се с нейните служители. Noble Graphics и The Smarts са сравнително малки агенции, но съдбата им при свиващия се пазар в момента е идентична с тази на New Moment, които пък са една от най-големите агенции в България. Тоест в случая размерът няма значение, важното са качеството на управление на бизнеса както от страна на агенцията, така и от страна на клиентите й.

—————–

*btl – below the line, немедийни рекламни активности

Стр. 33

Leave a Reply