Екип от БСУ “сканира” вестникарския език

Твоят ден, Бургас, Ямбол, Сливен | Бисерка ПАУНОВА | 2010-02-24 

З-годишният проект ще приключи с международна конференция, издаването на монография и сборник

Какъв е езикът на пресата 8 България след близането ни в Европейския съюз? Как той влияе 6 ежедневието, върху контактите между хората? Какви
са читателите на централните, регионални и специализирани вестници? Кои теми и жанрове привличат най – много читателите? Това са само част от въпросите, на които ще отговори проектът "Етнопсихолингвистични и социолингвинстични аспекти на медийния език на пресата в България".
Той бе представен вчера пред учени, жуналисти, студенти от зам. ректора на БСУ Галя Христозова. Проф. Христозова е ръководител на проекта, който се финансира от фонд " Научни изследвания" на Министерството на образованието младежта и науката .
Изледването на вестникарския език ще обхване за периода от 2007 до 2012 г. . Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде осъществен на два етапа. При изследването ще бъде отделено специално внимание на езика на бургаските печатни медии, уточи Христозова.
Според учени от БСУ и страната подобен фундаментален проект за изследване на медийния език у нас не е правен досега.
Една трета от състава на научния колектив, които ще участва 8 проекта, са докторанти и млади учени. В него се включват изявени учени от БСУ, СОУ "Cв. Климент Охридски" и от Тракийския университет.
Работата по проекта ще приключи с издаването на монография, провеждане на международна конференция с участието на представители от европейските университети. Предвижда се и издаването на сборник от конференцията на български и английски език,. Ще бъде направена и анкета за вестникарския език , с участието на 4000 души от Бургас и цялата страна .

Стр. 6

Leave a Reply