ЕКОПАК и Тетра Пак със съвместен проект за оползотворяване на картонени опаковки от течности

Ася Георгиева I 04.12.2013

Проектът ще продължи една календарна година и ще обхване три общини – Пловдив, София и Бургас

ЕКОПАК България, водеща организация в областта на оползотворяването на отпадъци от опаковки, стартира нов проект съвместно с Тетра Пак.
Проектът ще продължи една календарна година и ще обхване три общини – Пловдив, София и Бургас. Целта му е да се повиши информираността на гражданите и да се увеличи количеството на разделно събирани картонени опаковки от течности. До момента тези опаковки се събират в сините контейнери и се оползотворяват чрез получаване на енергия, но въпреки това са в малки количества. Опаковките от този вид, които не са събрани разделно, директно се изхвърлят на депо.
В България няма рециклиращо предприятие, което да е инвестирало в изграждането на необходимата инсталация за разделяне на опаковките на техните компоненти, които да се използват за производството на нови продукти. С цел подпомагане на компаниите-членове на Организацията, както и общините, ЕКОПАК прие предизвикателството да разработи и развие този проект с подкрепата на най-големия производител в света на картонени опаковки от течности – Тетра Пак, които са изградили необходимите съоръжения и мощности в съседна Сърбия и ще съдействат за рециклирането на събраните у нас опаковки.
„ЕКОПАК е лидер в оползотворяването на отпадъци от опаковки в България. От 2005 г. насам сме инвестирали над 18 млн. лева в системи за разделно събиране, 12 сепариращи инсталации и сметосъбираща техника. Провели сме и 11 национални и над 100 локални информационно-образователни кампании. С тази инфраструктура и този опит за нас ще е огромно предизвикателство да участваме в проекта“, заяви Тодор Бургуджиев, Изпълнителен директор на ЕКОПАК България.
Тетра Пак е световен лидер в обработката на храни и предлагането на опаковъчни решения, продал само през 2012 г. повече от 173 милиарда опаковки в над 170 страни. Драган Райкович, Директор „Околно среда“, Тетра Пак Югоизточна Европа, споделя: „Ние имаме брилянтни резултати в някои от европейските страни, които са с най-високи показатели в света за рециклиране на използвани картонени опаковки за течни храни, като Германия и Белгия. За съжаление, страните от Югоизточна Европа са далече от тези нива и ние сме напълно наясно, че това е дълъг и труден процес, защото трябва да се променят нагласите и съзнанието на хората, да се осигури подкрепата на държавата и общините, на общинските и частни фирми за събиране на отпадъци, както и на всички други, въвлечени в процеса. От друга страна, доказано е, че хората могат да бъдат силно заинтересувани от опазването на околната среда и с готовност да се включат в дейности, свързани с разделното събиране, ако им се предложат лесни и прости решения, както и ако видят резултатите на всекидневните си усилия.“

Leave a Reply