Елина Константину, Управител на PR агенция CIVITAS Global Ketchum, България

в. Пари | 28.03.2011

Елина Константину поема управлението на българския офис на гръцката PR агенция CIVITAS Global Ketchum.

Професионален опит

Константину е един от най-квалифицираните ръководни специалисти в агенцията в Атина. Има значителен опит в областта на връзките с обществеността и с медиите, както и в управлението на проекти. Предишните й позиции включват ръководител на пресцентър и консултант по стратегия и комуникации в Министерството на националната икономика и в Министерството на труда в Гърция. Тя е работила за Frontier Economics
в Лондон и е реализирала комуникационни и стратегически проекти за редица местни и европейски избори.

Образование

Елина Константину е следвала политически науки с фокус върху Близкия изток в Института за ориенталски и африкански изследвания в Лондонския университет и притежава магистърска степен от Центъра за международни отношения и дипломация (SOAS).

Лично

Неомъжена. Елина се интересува от международни отношения и обича да пътува.
***
От първо лице

Най-важното, научено по време на образованието ви

Това, за което образованието ми главно допринесе, беше способността да виждам света от различни гледни точки. За мен е голямо щастие, че съм учшга в един от най-старите и плуралистични университети в Европа, какъвто е Институтът по ориенталистика и африканистика, и най-вече, че съм била обучавана от академици, които разбират и имат богато познание за реалния свят.

Ключова среща с човек, повлиял на кариерата ви

Определено хората от Civitas and Ketchum са ме вдъхновили и повлияли върху начина, по който виждам стратегията и комуникацията, и са отбелязали повратна точка в мнението ми за връзките с обществеността. В по-ранната ми кариера срещата с бившия министър-председател на Гърция по време на избори беше решаваща за моето разбиране за важността на стратегическото мислене при комуникациите. Сега признавам, че дължа страстта си към прецизността на по-ранните години от кариерата и вдъхновението от Civitas Ketchum.

Най-важните качества, които трябва да притежава човек, за да заема вашия пост

Вярвам, че управлението на хората и управление на времето са двете най-съществени неща за всички мениджъри.

Ключова позиция, довела ви до сегашния пост

Беше ми поверено да бъда начело на пресофиса на Министерството по заетостта и социалната защита на 26-годишна възраст. Беше голяма стъпка и предизвикателство, което предопредели пътя ми оттогава.

Най-трудното в управлението на хора

Вярвам, че най-голямото предизвикателство е да свързваш хората и да инвестираш в тях по начин, който заздравява професионалните връзки.
Компромиси, направени, за да стигнете дотук
Компромис не е точната дума. Силно вярвам, че човек трябва да е реалист, да си определя цели и да работи здраво, ако иска да постига измерими резултати в живота си.
***
Профил

CIVITAS Ketchum
► CIVITAS Ketchum е компания със седалище в Атина, която е специализирана
6 стратегически комуникации, връзки с обществеността и консултации по обществени въпроси.
► От основаването си през 1994 г. CIVITAS Ketchum е една от водещите компании, които предлагат стратегическо консултиране на представители
на бизнеса и организации в публичния и частния сектор и в Гърция, и в цяла Югоизточна Европа.

Стр. 15

Leave a Reply