Етичният кодекс на PR специалистите в България вече е на 8 години

www.regal.bg | 09.07.2013 

На 7-ми юли се навършиха 8 години от подписването на Етичен кодекс на PR специалистите в България. По този повод за пръв път бе организирана среща на бивши и настоящи членове на Комисията по етика към Българско дружество за връзки с обществеността. Целта бе сформирането на консултативен съвет към действащата комисия. На събитието бе обсъдено и по-ефективното прилагане на Кодекса и неговото популяризиране сред специалисти. Присъстваха настоящият председател Милена Атанасова и членовете Елица Наумова и Кремена Георгиева, както и бившите председатели и членове Нели Бенова, Виктор Стефанов, Александър Христов, Милен Филипов, Стоян Стоянов, Ванина Ханджийска и Андрей Велчев.
Етичният кодекс на PR специалистите в България е подписан от всички активно действащи професионални организации по връзки с обществеността у нас. През 2005 г. Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), IPRA – България, Асоциация ИМАГИНЕС, Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО) и Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ се обединяват около инициативата за създаване на единен Етичен кодекс на PR специалистите в България. Сформирана е работна група за изготвяне на предварителен текст на общ документ. На 7 юли 2005 г. той вече е факт и е оповестен публично на пресконференция, дадена от горепосочените професионални организации, представени от Нели Бенова, Любомир Аламанов, Гергана Василева, Аня Дайнова, Михаела Малеева и Любомир Блатски.
Етичният кодекс на PR специалиститe в България е съставен на базата на кодексите, приети от четири от асоциациите, Етичния протокол на Global Alliance и кодекси на национални PR организации. 

Leave a Reply