Европейският парламент търси да наеме PR

www.europe.bg | 10.07.2013

В Официалния вестник на ЕС от 10 юли 2013 е публикувано обявление за наемане на работа № РЕ/167/S, с което се известява, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпит за съставянето на списък с подходящи кандидати за заемане на длъжността:

СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (AD 5)

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите задължително трябва да бъдат изпратени, с препоръчана поща , най-късно до 12 август 2013 г.

Пълният текст може да видите тук:
 
 

Leave a Reply