Георги Лозанов за казуса с БТВ и “Булсатком” и рекламата на “Хенди”

БНР, 12+3 | 08.01.2013

Водещ:На своe заседание днес СЕМ се занима с темата за спора между БТВ и „Булсатком”. Решението, което взе медийният регулатор е, че няма правомощия СЕМ да се намесва в този спор, тъй като става дума за търговски отношения в конкурентна среда. Сега ще разговаряме с председателя на СЕМ Георги Лозанов. Здравейте, доц. Лозанов! Това не прилича ли малко на измиване на ръце, това решение, което сте взели?
Георги Лозанов:Не. Другото би било абсолютно срещу собствените й правомощия и независимостта на органа, защото ако вземем страна в този търговски спор, тъй като спорът в крайна сметка е за цената, за една сума, това вече би било съвсем недопустимо от гл.т. на (…) И това, ако въобще може да става дума за регулация, това е регулация в сферата на преноса, а ние се занимаваме с регулация на медийното съдържание, така че пък съвсем нямаме връзка с това. Можеше да има някакъв проблем (…), правото на информация, ако достъпът до една национална телевизия, каквато е БТВ, беше по този начин отпаднеше възможността за достъп, но БТВ е ефирна телевизия, така че до нея винаги има свободен достъп.
Водещ:Смятате, че не са нарушени правата на потребителите в този случай?
Георги Лозанов:Ами не, тук става дума за клиенти в отношенията между един доставчик на медийни услуги и неговите клиенти. В някакъв смисъл бяха нарушени, особено по Нова година, и аз съм доволен, че по празниците поне войната за малко престана, както често се случва по Нова година и Коледа…
Водещ:И по време на олимпиади навремето е ставало така.
Георги Лозанов:Да. И те имаха достъп. Какво да ви кажа, единственото, което мога да пожелая е час по-скоро да се разберат, защото е жалко още една война, която винаги губят и двете страни, а и третата страна аудиторията.
Водещ:А има ли някаква институция в България, имам предвид държавна институция, която може да се намеси в този спор, имам предвид да се намеси, за да бъдат удовлетворени интересите на зрителите?
Георги Лозанов:Ами няма как да се случи това нещо. Разбира се, сега тук се чуха доста сериозни обвинения, като например около броя на абонатите, за това, че не се представял пълният брой на абонатите, но това вече може данъчните власти, ако от АБРО, които твърдят това, имат достатъчно основания, да ги сезират и да се обърнат към тях.
Водещ:Понеже разбрах, че в СЕМ имате много сигнали, свързани с реклами на различни продукти, разбира се, прословутата реклама с онова сирене, което не е съвсем сирене или рекламата на „Хенди”, особено последното е интересно. Значи, да обясним на слушателите, които не са в час, хора се обаждат срещу тази реклама с Хан Кубрат и казват, това е гавра с българската история. Вие как реагирате?
Георги Лозанов:Да, ние ги разгледахме и не видяхме основание за санкция по Закона за радио и телевизия, защото даже не става дума за конкретна историческа личност в случая, а за един художествен или ироничен образ, което е съвсем в стилистиката на съвременната реклама. (…) от Закона за националните символи, герба, знамето и т.н., а докато тук е територия на свободно и малко иронично отношение. Ние трябва да може да гледаме на историята и по този начин, а не да я превръщаме в някаква зона на табу.
Водещ:Всъщност в такъв тип сюжети, когато хора се обръщат срещу някакво съдържане на медията – било то рекламно или не – как реагира СЕМ?
Георги Лозанов:Ами винаги ги разглеждаме, всеки сигнал, след това взимаме решение и отговаряме на хората, защото всеки има право на своите реакции. Но аз мисля, че, да, действително имаме може би не малко жалби, примерно 20-30, но пък, ако те се съпоставят с хората, които приемат рекламата, които не пишат до СЕМ, даже и този вид аргументи не са в подкрепа на това да бъде санкционирана рекламата.
Водещ:Да, а със сиренето какво стана?
Георги Лозанов:Ами със сиренето има два проблема, които…, това беше на едно от предишните заседания, вижда, че биха могли да бъдат обект на реакция. Единият проблем е дали рекламата не е заблуждаваща. С това се занимава КЗК и ние я сезирахме, за да могат да преценят дали е заблуждаваща, дали няма риск (…) става дума за сирене, а не за нещо друго. И втората тема е дали отговаря на професионалните и естетически стандарти. Но СЕМ не се занимава и с това, защото работата не, така да се каже, да бъде естетически цензор, а това е по-скоро въпрос на саморегулация на самите автори на рекламите, те имат своя организация, Национален съвет по саморегулация, и ние се обърнахме към тях, и доколкото разбирам в четвъртък те ще заседават по тази тема. Те имат правомощия да поискат спиране на рекламата, нещо, което СЕМ няма, и тогава вече, ако операторите не се съобразят с тяхното предписание, могат да бъдат санкционирани от СЕМ.
Водещ:Т.е. вие да ги санкционирате?
Георги Лозанов:Да. Но те трябва да преценят това. възникна в нашия съвет дебат дали няма и дискриминация на полов принцип по отношение на жената, която се превръща в обект на желание, само като физика, като плът, но това е много… посока, по която е трудно да се тръгне заради тази реклама, защото ако се тръгне в тази посока, цялата чалга естетика, трябва да затворим цели канали, които имат такъв тип…
Водещ:Вие така ще обречете на безработица стотици хиляди хора, ако решите да действате по този начин.
Георги Лозанов:Това вече е въпрос по какъв начин обществото приема и реагира на това. На мен ми се струва, бих казал, за съжаление, но тези модели на преживяване и на представяне на нещата са станали в някакъв смисъл приемливи.
Водещ:Да, и на мен така ми се струва, като гледам как хората се радват на подобни продукти, във всеки един смисъл, така че вие ако я санкционирате, ще бъде доста странно и срещу…
Георги Лозанов:Но от гл.т. на добрия вкус и професионалното ниво на вкуса, лично мое мнение е това, вече персонално, че има какво да се желае, да кажа меко, и затова се обърнахме към Националния съвет по саморегулация.
Водещ:Добре, очакваме и тяхното становище. Благодаря ви!          

Leave a Reply