Георги Руйчев е новият изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите

Human Capital I 25.01.2011

Последната заемана от него позиция е директор „Маркетинг и продажби” в „Антибиотик Разград”

Георги Руйчев е новият изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

Георги Руйчев е един от учредителите на форума преди 13 години. Работил е за компаниите „ГлаксоСмитКлайн”, „Актавис” и „Софарма”, като последната заемана от него позиция е директор „Маркетинг и продажби” в „Антибиотик Разград” АД. Той е с дългогодишен опит в мениджмънта и бизнес развитието, маркетинга и продажбите. Има задълбочени познания за българския и международния пазар в областта на фармацията и потребителските стоки. Бил е асистент във Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София.

Българският форум на бизнес лидерите е асоцииран с Международния форум на бизнес лидерите и е водещата организация в България, която поощрява и развива корпоративната социална отговорност като задължителен елемент от работата на всяка компания. Членовете на Форума са български и международни компании и организации, които последователно спазват принципите, посочени в Стандарта за бизнес етика, изготвен от БФБЛ и приет от над 1500 компании в страната.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply