Георги Тошев, главен редактор на списание МАХ: Винаги ще има нужда от печатни медии

в. Пари | 2010-04-06 

Печатните издания няма да загинат, защото съвременният читател обича да чете в оригинал – да види подредени мислите на даден човек върху хартия. Наистина тенденцията от последните години е в посока падане на тиражите.
Много издания минаха към сайтове. Категорично смятам, че няма издания, които да са насочени за всички – всеки вестник има своята вярна аудитория. Печатният носител има своето място, той е част от институционалността на медиите. Вярвам, че печатните медии ще запазят своята авторитетност и сила. В световен аспект те имат статут на институция. Винаги ще има нужда от един добър вестник – дори заради нуждата да бъде ритуално прочетен преди започването на деловия ден. Необходимостта на хората да прочетат добър и качествен анализ ще остане, а такива има предимно в сериозните вестници.
Печатните медии имат бъдеще и заради рекламата. Проучвания показват, че тя има много по-устойчив ефект в печатните медии, отколкото на други места.

Стр. 22 

Leave a Reply