Гергана Иванова: Успехът идва когато и рекламата, и PR-ът работят за налагането на единно внушение за марката

www.bdvo.org I 16.07.2014г. 

 

 

Гергана Иванова, Managing partner в The Smarts, член на журито на PR приз 2014 в интервю за PRактики:

“Успехът идва когато и рекламата, и PR-ът работят за налагането на единно внушение за марката. Добре прицелено, умно изведено и точно изказано. Честата грешка, която наблюдаваме е рекламната агенция да прави реклама, чиято идея по никакъв начин не намира отражение в PR стратегията на компанията. Роля на клиентите е да търсят тази връзка и да правят всичко възможно тя да се случи.”

“Видях колегите от PR бранша много по-сплотени и много по-земни от рекламистите. Бях впечатлена от самия конкурс и неговата ефикасност. Журито се опитваше да вникне в дълбочина и да оцени представяните кампании, независимо от писмените и устни презентации. Задаваха се много въпроси, често резултатът се обръщаше по време на представянията.

Като общ проблем на PR бранша се усети липсата на ясна връзка между помпозните цели, поставяни в началото, осведоменост, промени в обществени нагласи и т.н. и резултирането в множество публикации, в които дори не е ясно какво е казано и съобщено.”

Цялото интервю можете да прочетете в следващия брой на електронното информационно издание на БДВО PRактики.

 

 Оригинална публикация 

Leave a Reply