Глобалната инициатива за помощ на Кофас стартира и в България

www.civitasglobal.bg I 09.06.2014

За първи път в България ще се реализира глобалната социално отговорна инициатива за Кофас, която годишно подпомага много хора и институции в нужда – Coface Trade Aid. Тазгодишният проект е свързан с набирането на средства за пострадалите от наводненията на Балканите през последния месец. Благородната дейност стартира днес, на така наречения ден на Coface Trade Aid, в много страни по света.

„Кофас ще направи дарение на Българския Червен кръст и ще покани всички свои клиенти в страната да последват нашия пример. Вярвам, че с подкрепата на всеки един от нас, ще допринесем за това да спасим и да осигурим по-добър живот на повече хора, пострадали при бедствието, което застрашаваше и нашата страна. Защото освен доброто управление на кредитните рискове, трябва да знаем и как да предотвратяваме и последиците от природните” – каза по повод обявяването на инициативата Милена Виденова, управител на Кофас България.

Инициативата на Кофас е обща платформа, която се стреми да въвлече както всичките 4440 служители по света, така и многобройните клиенти на компанията в обществено значими дейности – подобряване на достъпа до образование, подпомагане на социалната и професионална интеграция на уязвими обществени групи, осигуряване на подкрепа за хора, изпаднали в бедствени ситуации, както и съдействие за ликвидиране на последиците от тях.

Автор:
Александър Христов

Leave a Reply