Годишното Общо събрание за членовете на Българското дружество за връзки с обществеността ще се проведе на 27 януари

На основание член 11, т. 1 от устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква редовно годишно Общо събрание за всички членове на 
Дружеството, което ще се проведе на 27 януари 2011 г., четвъртък, от 17:00 ч. в Гранд Хотел София.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2010 г. 
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2010 г. 
3. Избор на състав на Управителния съвет на Дружеството за 2011 г. 
4. Избор на Председател за 2011 г. 
5. Избор на Председател за 2012 г. 
6. Избор на състав на Комисията по етика за 2011 г. 
7. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2011 г. 
8. Разни:

- Обогатяване на библиотека на БДВО по публични комуникации през 2011 г. (мнения, предложения, дебати, създаване на работна 
група); 
- Изготвяне на сборник с основните документи, свързани с регулацията и саморегулацията на PR пазара като глобална професия в ЕС и България през 2011 г. (създаване на работна 
група); 
- Кандидатстване за финансиране на БДВО във връзка с изготвянето на проект за стандартизация на PR професията в България и 
популяризирането на професията сред широката общественост (създаване на работна група); 
- Увеличаване на членския внос на БДВО от 2012 г.

На Общото събрание, по всички точки от Дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2010 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на Събранието, но искат да дадат своя глас, могат да упълномощят нотариално свой колега, който е пълноправен член на Дружеството и ще присъства на Общото събрание. Така Вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на нотариално заверено пълномощно.

За потвърждение и допълнителна информация, моля да се свържете с административния секретар на БДВО на следните координати:

Пламена Павлова 
Българско дружество за връзки с обществеността

София 1000 
Ул. Искър 54, ет. 1 
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40 
Ел.поща: office@bdvo.org 
www.bdvo.org 
www.prpriz.info

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1329 

Leave a Reply