Google и Facebook съдят Франция заради искане да пазят лични данни

в. Пари | 06.04.2011


Френското правителство е разпоредило на компаниите, опериращи в уебпространството в страната, да пазят информация за потребителите си за срок от една година

 

Повече от 20 от големите интернет компании, опериращи във френското уебпространство, сред които Google и Facebook, ще подадат оплакване към най-висшата съдебна инстанция във Франция срещу разпореждане от страна на държавата, което ги задължава да запазват лични данни на потребители за една година. Заповедта, оповестена в началото на март, задължава сайтове за електронна търговия, видео, музика и електронна поща да съхраняват информация като имена, адреси, псевдоними, телефонни номера, пароли и др.
Обект на съхранение
Трябва също да бъде съхранявана информацията дали тези данни са били променяни, като всеки път, когато настъпи някаква промяна, срокът на запазване отново автоматично се удължава до една година. Пазят се също действията на потребителите, например кога изпращат електронни писма или качват снимки – трябва да бъде съхранена "същността на операцията", както и кога е била извършена. IP адресът на клиента, както и подробности за неговите онлайн транзакции като метод на плащане също са обект на съхранение.
Използване на информацията
Тези данни трябва да бъдат съхранявани една година и може да бъдат изискани във връзка с разследване на полицията, службата за борба с измами, митниците, данъчните или социалните служби. Компаниите, сред които още PriceMinister, Dailymotion, eBay и др., смятат този срок за прекалено дълъг. Освен това фирмите заявяват, че прилагането на новите мерки ще излезе твърде скъпо, без самите компании да са обезщетени по някакъв начин за усилията си. Те са представлявани от Френската асоциация на общностните интернет услуги, според която няколко елемента от заповедта са проблематични, например фактът, че не е била извършена консултация с Европейската комисия. Оплакването ще бъде заведено пред френския Държавен съвет, а обсъждането на казуса се очаква да отнеме между девет месеца и една година.

Стр. 19

Leave a Reply