Готови ли сте за реклама в социалните мрежи?

сп. Sign Cafe | Албена ЧЕШМЕДЖИЕВА | 2010-02-13

Социалните мрежи напредват бързо през последните години и все по-категорично превземат рекламния пазар, вещаейки нова ера в услугите за клиента и разбирането за т.нар. "разговорен маркетинг". Проучванията показват, че Facebook и Twitter са с най-високо ниво на усвояване социални медии, използвани за маркетинг. По данни на eMarketer, инвестициите в платени реклами е социалните медии в САЩ ще достигнат 1.3 млрд. долара. В глобален мащаб платените реклами в социалните медии за 2009 г. са около 2.2 млрд., а за 2010 г. ще нарастнат до 2.5 млрд. долара. Очаква се през тази година Facebook да привлече една четвърт от всички реклами в социалните медии, което е повече от 20% спрямо 2009 г.
Какво е отношението към този рекламен канал, дошло ли е време за масирани инвестиции в социални мрежи и по-широкото им интегриране в маркетингови кампании и на българския пазар? Доколко дигиталният маркетинг ще се обвързва със социалните мрежи през настоящата година?

ДОНЧО ДУДЕВ, МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР "ТАНДЕМ"
В "Тандем" бързо осъзнахме предимствата на интернет като комуникационен канал. През последните три години сме инвестирали 5% от комуникационния бюджет на фирмата в интернет. Социалните мрежи предоставят още по-близък контакт с клиентите, там потребителят сам прави реклама на марката, която от своя страна трябва да бъде безупречна, коректна и умело да ръководи комуникацията. Обратната връзка с клиентите е приоритет за "Тандем", следователно тенденцията за все по-голяма активност и насочване на бюджети към интернет и новите онлайн канали ще се запази.

ПЛАМЕН ВЪЛЧЕВ, DEPUTY CEO ПОК "ДОВЕРИЕ"
Специфичната култура на пазара и на целевата група ще задават тежестта на социалните мрежи в комуникационния микс. В нашите реалности по-младите и по-активните хора в по-голяма степен са участници в мрежите. Същевременно маркетингът в социалните мрежи по-малко се поддава на контрол и тази негова особеност продължава да е предизвикателство дори за компании, които са сред първите в неговото използване. Делът на дигиталния маркетинг в общите рекламни бюджети в България все още е малък и значително по-нисък от средния за Европа. Дори големи български инвеститори в дигитален маркетинг засега насочват по-малко от 10% от бюджетите си към социалните мрежи. Малко вероятно е в близките години да бъдем свидетели на масирани инвестиции като абсолютна сума, но ниската изходна база създава условия за многоцифрен темп на растеж.

НЕВЕНА ЦЕКОВА, МАРКЕТИНГ ДИРЕКТОР TOYOTA BALKANS LTD.
Осъзнаваме силата на интерактивната комуникация и като рекламодатели се стремим да навлизаме все по-активно в интернет пространството. Досегашният ни опит е свързан с традиционните форми на онлайн реклама като банери, но вече имаме група и фен страница във Facebook. Социалните мрежи са добър инструмент за ПР и комуникация "от уста на уста". Придвидили сме перо за реклама в социални мрежи през 2010-та година, но бюджетите ще се определят на кампаниен принцип.

Стр. 76

Leave a Reply