Грешките, които трябва да се избягват при използването на инфографики

www.manager.bg I 21.07.2014г.

Информационната графика е модерен начин да се презентират данни, визуално атрактивен способ за предаване на информация, който се ползва в медиите и от маркетолозите. Тя е метод чрез картинката да се предаде голямо количество информация, да се разкаже история, която да бъде възприета и разбрана от публиката за минути.
Всеки модерен професионалист в маркетинга и медиите трябва да може да изработва информационни графики и да ги използва. В тази връзка американското списание Entrepreneur предлага полезни съвети за работа с добро убеждаващо съдържание от този тип. То посочва кои са най-честите грешки в създаването на графики с информационно съдържание.
Тези грешки, според авторите, са следните:
Твърде много текст. Твърде голямото количество текст ще убие успеха на всяка инфографика, без значение колко добра е визуалната й част. Думите в инфографиката се посочват, за да подкрепят изображението, не обратното. Ако сте избрали илюстрования формат, за да представяте съдържанието или тезата си, трябва да се възползвате от него, а не от друга форма на пренос на съобщение. Използвайте визализации, диаграми и илюстрации като основен начин да се изразявате, щом сте решили да се обърнете към инфографиките.
Показване на неверни таблици. Недобре изработените таблици и таблиците, които не показват данните точно, могат сериозно да навредят на съобщението ви. Ако ползвате таблици в цялата ви инфографика, отделете време да ги проверите за коректност. Те са ценна информация, която показва тенденции, връзки между променливи, сведения за състояния и др.
Елементите от разказа нямат логическа връзка. Ако сте избрали наративния начин на изказване, развоят на историята е от решаващо значение за качеството на целия ви продукт. Серията от несвързани статистики или случайни факти може да обърка публиката. Нелогичният разказ никога няма да въздейства по същия начин, както цялостният разказ с начало, среда и край.
Разказаното не се отнася до аудиторията. Да бъдеш интересен на публиката си е ключ към смисъла на информационната графика. Не е необходимо съдържанието да е интересно на всеки на света. Важното е само да задържа вниманието на вашата таргет група. Уверете се, че темата информира и хваща вниманието. Двете са различни неща. В идеалния вариант трябва да се случват и двете.
Съдържанието изглежда стереотипно. Нали знаете онези клиширани снимки на красиви млади засмени офис служители, застанали в група, с идеално бели зъби? Или пък снимките на двама мъже в костюми, които си стискат ръцете? Тези изображения са част от болезнено познатите илюстровани материали на мрежата. Те отегчават и говорят за липса на креативност от страна на автора, липса на осведоменост, дори за мързел. Добрата инфографика е творба на изкуството, която някой би си окачил на стената.
Лошо посочване на източниците. Коректната информация е гръбнакът на всяка инфографика. В крайна сметка става дума за инструмент за пренос на информация, описване на идея. В такъв случай посочването на произхода на данните, на които се основават заключенията и решенията, е много важен. 

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply