ИНСМАРКЕТ е новото име на информационния сайт на “Иншурънс БГ” ООД

PRESS.dir.bg I 11.11.2010

Предстои електронният портал да обнови визията и функционалността си

ИНСМАРКЕТ (www.insmarket.bg) е новото име на специализирания електронен портал за застраховане и осигуряване на "Иншурънс БГ" ООД. Седем години след своето създаване (през 2003-та), електронната медия сменя името си. ИНСМАРКЕТ е правоприемник на постиженията на "Иншурънс БГ" ООД и ще продължи да информира своята аудитория за новостите в областите застраховане и осигуряване.

Паралелно с това общото събрание на „Иншурънс БГ“ ООД прие промени в акционерния състав на компанията. Димитър Марин продаде своите дялове на досегашния съсобственик – Калин Димитров, и на новия акционер – Невенка Иванова. Управител на дружеството „Иншурънс БГ“ ООД остава Калин Димитров.

Като подарък към читателите ИНСМАРКЕТ ще обнови визията и функционалността си.

Екипът на медията и адресът на редакцията остават същите:
София, ул. „Арх. Йордан Миланов“№18, ет.1, тел. 02/9630879 и 0879/693441.

Електронният ни адрес е нов: info@insmarket.bg.

„Иншурънс БГ“ ООД благодари на всички свои партньори и читатели за доверието, изградено от основаването на информационния си сайт до днес, и вярва, че то ще бъде оправдано и занапред под бранда ИНСМАРКЕТ (www.insmarket.bg).

Уважаеми колеги, моля да включите новия ни адрес info@insmarket.bg във вашата база данни, за да можем да получаваме вашите прессъобщения.

На разположение сме, ако имате нужда от повече информация:
02/9630879 и 0879/693441

Оригинална публикация

Leave a Reply