Институции от четири държави изследват медийната пристрастеност

в. Посредник, Плевен | Ваня КЮРЧЕВА | 04.11.2010

Българо-германският център за професионално обучение в Плевен започна работа по нов проект – “Разработване на европейски подход за родители за критично отношение към работата с медии", програма "Учене през целия живот". Продължителността му е две години. Партньори са четири институции от Германия, Унгария, Румъния, и България. Координатор по проекта от наша страна е Пенка Спасова.
Целите на това партньорство за познание са свързани с феномена "медийна и онлайн пристрастеност" и обмен на опит между обучители и родители от европейски страни с различни традиции. Ще бъде разработена обща, превантивна, изпробвана концепция за медийно обучение на родители в Европа.
“Актуалното състояние на проучванията, мнението и познанията в Европа за феномена "медийна и онлайн пристрастеност", все пак, са съвсем различни. Следователно, в Европа имаме нужда от съвместно учене в процесно ориентиран, специализиран обмен в търсене на общи подходи за намиране на решения.
Този процес на развитие ние ускоряваме чрез партньорство за познание. Резултатът ще бъде не само обмен между тези организации, но и в допълнение ще се състои активен обмен и процес на учене между родителите.
Първоначалния анализ при всички партньори отваря за нас пазара на възможностите. Ще разработим обща, превантивна, изпробвана концепция за медийно обучение на родители в Европа, което трайно подкрепя родителите в Европа. На адрес www.parents-lan-in-europe.eu са документирани резултатите и родителите ще имат възможност да продължат своя обмен във форум след приключване на партньорството. Затова гледаме на това като на идея, която ще допринесе за неформалното допълване на процеса на развитие на родителите в Европа", разказа Пенка Спасова.
От 11 до 14 ноември в Бетцендорф, близо до Хамбург, ще се проведе първата работна среща с домакинството на инициатора на проекта – фондация Media and Online Addiction.

Стр. 2

Leave a Reply