Институциите подобряват работата си с имигрантите, сочат резултатите от проект

Комуникационна агенция PRoWay I 17.06.2011

Проект “Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика” се осъществи от Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“ и е съфинансиран от Европейския съюз.

София 17 юни 2011 г. Успешната реализация на Проекта подпомага регламентирането на общи правила за работа и единна имиграционната политика в България. В рамките на 5 месеца се проведоха 10 кръгли маси и работни срещи с общо над 200 участници на тема „Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика”, които бяха организирани в София, Враца, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив. Срещите постигнаха целта си, а именно да стимулират активната дискусия между институциите, неправителствените организации, местните власти и гражданското общество за подобряване на работата с имигрантите в България. Представители от различните институции и организации се обединиха около мнението, че Проектът подобрява тяхната работа и е в полза на обществото.

Участниците в Проекта създадоха и работна група, която проучи нуждите от обучение на заинтересованите страни в процеса на интеграция, проведени бяха обучения и дискусии, водени от опитни лектори и експерти, които подкрепиха процесите по разработване на индикатори, методологии, и нови политики и мерки и за подобряване на координацията.

Проектът създаде условия за ефективно сътрудничество и адекватен обмен на информация за осъществяване на реален интеграционен процес на имигранти.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Снимките са предоставени от Агенция БУЛФОТО и могат да бъдат използвани свободно. Допълнителни снимки може да изтеглите от тук:

http://www.bulphoto.com/events/25108/

 

Leave a Reply