Интересни събития и обучения в периода януари – юни 2010 г., към 11.01.2010 г.

EVENTS.dir.bg I 2010-01-11

Важни събития и обучения през зимния и пролетния бизнес сезони.

 

Обучение на Майкрософт, 18.01.2010 г

Семинар на тема: "Социалните мрежи и формирането на обществено мнение" , 19.01.2010 г.

Обучение на IDC на тема: "Управление на финансите в ИТ", 19.01.2010 г.

Курс на тема: "Въведение в управлението на проекти", 19-22.01.2010 г.

Кръгла маса-дискусия на тема: „Нови методи за сертифициране на ЧР специалисти”, 21.01.2010 г.

Връчване на шестия пореден национален приз "Мениджър човешки ресурси" – 2009 г., 22.01.2010 г.

Практически семинар на тема: "Как да убедим клиента при всяка продажба", 22.01.2010 г.

Практически семинар "Как да създам успешен маркетинг план за 1 ден?", 22.01.2010 г.

Първи ПУРА БАР за Бизнес Ангелите в България, 28.01.2010 г.

Семинар на тема: „Управление на проекти – Preparation for success” (2 дни), 1-2.02.2010 г.

Курс на тема: "ITIL in Practice v3: Foundation", 2-5.02.2010 г.

Семинар на тема: "Стил, етикет и протокол – правила на поведение в обществото", 4-5.02.2010 г.

Семинар на тема: „Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз”, 8-10.02.2010 г.

Blog Masters 1: Събитие първо, 19.02.2009 г.

Международна селскостопанска изложба АГРА, 23-27.02.2010 г.

Семинар на тема: „Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA”2-3 март 2010 г.; Модул 2: 15-17 март 2010 г. 

Семинар на тема: „PMP® Exam Preparation”, 8-11.03.2010 г.

Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ, 14-17.03.2010 г.

Семинар на тема: „PRINCE2 Foundation Certificate Programme”, 7-9.04.2009 г.

Международно финансово изложение "Банки Инвестиции Пари 2010", 13-16.04.2010 г.

Mеждународна специализирана изложба за ЕЕ и ВЕИ, 14-16.04.2010 г.

6-ти международен конгрес и изложба за енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за Югоизточна Европа, 14-16.04.2010 г.

Mеждународна конференция и изложба за екология – SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet, 3-5.06.2010 г.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply