“Инвестор” АД привлече 3 млн. лв. от увеличение на капитала

в. Пари | 28.03.2011

Компанията ще използва средствата за развитие на сегашния си бизнес, както и за придобиването на нови сайтове

Българската интернет компания "Инвестор" АД завърши успешно първото си публично предлагане на акции, което приключи на 25 март 2011 г. Дружеството, което се търгува на БФБ, успя да набере 3 млн. лв., което означава увеличение на капитала с 20% до 1 438 695 акции. Записани са 239 235 акции, или 99.73% от предлаганите, при праг за успех на емисията от 30%. Емисионната стойност на акция беше 12.4 лв. при средно търгувана цена 12.452 лв. към 21 март 2011 г. Инвестиционният посредник, чрез който е извършено увеличаването на капитала, е Кей Би Си Секюритис.
Акциите са записани от 44 лица, включително местни, чуждестранни, корпоративни, индивидуални и институционални (договорни фондове, пенсионен фонд и инвестиционен посредник). От компанията все още се въздържат да коментират.

Експанзия

Набраните средства от увеличението на капитала ще се използват за развитие на сегашните интернет сайтове на компанията, както и за разширяване на портфолиото от сайтове. Това може да включва както стартиране на нови проекти, така и придобиване на вече съществуващи интернет сайтове. Интернет групата под шапката на "Инвестор" включва 14 сайта с различен профил. Сред тях са новинарският сайт dnes.bg, сайтът за запознанства aha. bg, порталът start.bg, blog. bg, здравният сайт puls.bg и други. Общият месечен онлайн трафик, който генерира групата, е малко над 1.8 млн. потребители по данни на Gemius.

Добри резултати

"Инвестор" АД е първата българска компания, реализирала първично публично предлагане на акции (IPO) на БФБ през 2004 г. Дружеството беше наредено на пето място в класацията на най-динамично развиващите се технологични компании в класацията на "Делойт" през 2010 г. с ръст на приходите 1633% за пет години. За този период цената на акциите се е увеличила 6 пъти. Пазарната капитализация на компанията е 14.9 млн. лв. Групата реализира приходи от 3.4 млн. лв. за 2010 г., което е ръст 17% спрямо предходната. Печалбата на компанията обаче е спаднала от 510 хил. на 317 хил. лв.
Приходите на компанията са основно от реклама. На фона на свиващия се рекламен пазар през 2010 г. интернет е единственият медиен канал, при който има нарастване на приходите – 11% бруто и 5% нето. Данните са на Асоциацията на рекламните агенции.

Стр. 14

Leave a Reply