Юбилей (65 г.) на първото българско икономическо списание В СА “Д. А. Ценов” – Свищов

в. Застраховател прес | Гергана ИВАНОВА | 31.12.2010

65-ата годишнина на първото в България академично икономическо списание "Народностопански архив" отбеляза Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов. Поводът бе отпразнуван с тържествена церемония и провеждане на Втората национална среща -дискусия "Научната периодика в икономиката". Сред гостите и участниците във форума бяха проф. Евген Савелев, заместник-ректор на Тернополската академия по национална икономика в Украйна, проф. Йон Стегарою и проф. Константин Гита, заместник-ректори на Университет Валахия в румънския град Търговище, проф. Йоана Панагорец, директор на филиала на Университет Валахия в гр. Александрия, проф. Сам Дзевер, директор на отдел "Международни изследвания" към Института по телекомуникации в гр. Еври, Франция, и ас. Бхумина Гупта от Института във френския град Еври. Събитието уважиха още кметът на община Свищов Станислав Благов, главни редактори и членове на редакционни колегии на научна периодика от България и чужбина.
В приветственото си слово ректорът на свищовската академия доц. д-р Величко Адамов подчерта, че честването на юбилейни годишнини е повод да направим равносметка за това кои сме, от къде сме тръгнали, какво сме постигнали, какви са нашите цели и задачи за в бъдеще. 65 години от гледище на икономическото развитие на България е малък отрязък от време, но от гледище на младата ни икономическа наука 65 години е впечатляващ период, отбеляза доц. Адамов. Той припомни, че за рождена дата на списанието се приема 1 октомври 1945 г., когато на заседание на Академичния съвет на свищовското висше училище е взето решение "Институтът за стопански изследвания да започне да издава тримесечно научно списание в обем от 40 коли годишно". По думите на доц. Адамов сп. "Народостопански архив" по своето съдържание и форма, със своя национален и международен престиж несъмнено доказва, че идеите и целите на неговите създатели съвсем не са били напразни.
В доклада си по повод годишнината на сп. "Народостопански архив" настоящият главен редактор на изданието проф. Радко Радков припомни накратко историята. Той поясни, че за първи главен редактор на списанието е определен самият негов инициатор проф. д-р Тодор Владигеров, а сред основателите на списанието е и тогавашният ректор проф. Димитър Бъров. Книга първа излиза в началото на 1946 г. и в редакционната статия се изтъква, че целта на списанието е "да даде своя принос в разискванията и решенията на онези проблеми в областта на стопанството, които днес вълнуват обществото и които са от значение не само за практиката, но и за теорията". През изминалите 65 години свищовката академия не е прекъсвала издаването на списание "Народостопански архив", като периодичността му – 4 книжки годишно, е запазена и до днес с малки изключения.
Зa основните направления на редакционната политика при създаването на списанието можем да научим от първата редакционна статия – "Нашите задачи", поместена в книжка първа от януари 1946 г. В нея проф. Тодор Владигеров казва: "… да разисква и предлага решения по актуалните проблеми на стопанството в периода на неговите структурни промени след Втората световна война". Това е периодът на драматични промени не само за стопанството, но и за обществото, посочи в своя доклад проф. Радков. По думите му от редакционната статия може да се направи и изводът, че най-важната задача на редакционната политика е публикациите да са в унисон с изграждането на нова "задоволителна социална концепция" в търсенето на новото, а стопанската наука – да се приспособява към "… промените в съвременната стопанска система". Друг съществен аспект на редакционната политика е необходимостта да се създаде широка аудитория от сътрудници и читатели.
В унисон с основната задача на списанието е и другата водещата статия на проф. Тодор Владигеров "От военновременно към мирновременно стопанство. Стопанска свобода – стопанска намеса". Основният извод, който може да се направи, е, че ще се следва генералната линия, насочена към "… разширяване на обществено-стопанския сектор за сметка на частно-стопанския". Тази тенденция се определя като преход към държавно-капитапистическото стопанство, а плановото начало трябва да намери по-широко приложение, за да осигури необходимите предпоставки на стопанската демокрация и социалната справедливост "… то ще даде простор на продуктивните сили на обществото, ще приспособи старите производствени отношения към новите условия и ще внесе повече хармония в международните стопански и политически отношения".
Още през първата година се взема решение за обмяна на научните издания между Висшето училище за стопански и социални науки "Д. А. Ценов" (ВУССН "Д. А. Ценов") и стопанския факултет при университета във Варна. През следващата година Академичният съвет взема решение да изпраща "Народостопански архив" безплатно на администрацията на вестник "Фри Бългериа" в замяна на техните издания в. "Ла Бюлгари нувел", "Фри Бългериа" и "Свободная Болгария". В края на същата година се обсъжда предложението на The British Council от 27 ноември 1947 г. за размяна на сп. "Народостопански архив" с икономическите издания на Лондонския и Кеймбриджския университет. Тези факти показват, че още през първите години има интерес към първото българско университетско икономическо списание – интерес както от страната, така и от чужбина. Едновременно с това редакционният комитет провежда политика за популяризиране на списанието сред студентите. През 1950 г., по предложение на Ст. Станев и М. Русенов, Академичният съвет взема решение от средствата на фонд "Еленка и Георги Високови" при училището да се отдели сумата 100 000 лв., с която да се закупят 125 течения от сп. "Народостопански архив", год. IV, по 800 лв. течението, които да се раздават на завършилите училището студенти.
От 1959 г. за популяризиране на списанието, както и за подпомагане на неговото финансиране, започва да се публикуват реклами. За първи път реклами в списанието се появяват през 1959 г., когато главен редактор е проф. П. Мастиков. Началото се поставя с рекламите на Държавната парично-предметна лотария и на Държавния застрахователен институт (кн. 1, 1959 г. ). В следващите книжки на списанието се отпечатват реклами на държавни предприятия и кооперации. Първите такива рекламодатели са предимно от град Свищов ("Република", "Градска търговия", "Винпром", ТПК "М. Василев", ТПК "Червена звезда"), но се появяват и рекламодатели от Русе, Троян и Габрово. В следващите броеве на списанието се публикуват рекламите на Държавната спестовна каса и Държавния застрахователен институт, които много години след това продължават да са основните рекламодатели.
Нов момент в редакционната политика през последните години е оформянето на отделна (пета) книжка на списанието, която се издава на английски език. Запазен е и принципът да се публикуват статии не само на преподаватели от Свищовската алма матер, но и на външни автори от страната и чужбина. Формирана е дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни проучвания, приоритетни за европейската изследователска зона. Изграден е и нов уеб портал, чрез който се разширява достъпността до научния пазар на изследователските продукти.
През последните години, в периода 1998 – 2010 г., рязко са се увеличили публикациите в списанието на автори от страната и от чужбина. Особено очевидно е това нарастване при публикациите на автори от други висши училища и изследователски институти от страната. Докато за целия период от основанието на сп. "Народостопански архив" до 1997 г. с публикации са участвали 26 външни за Стопанска академия "Д. А. Ценов" автори (от други институции и висши училища в България), то за последните 12 години публикациите им се увеличават на 105.
Международната значимост и представителност на първото българско академично икономическо списание отбелязаха в своите изказвания и гостите на форума. С пожелания за вдъхновение, дълголетие и творчески успехи, проф. Евген Савелев, заместник-ректор на Тернополската академия по национална икономика в Украйна, сподели, че списание "Народостопански архив" "го знаят в цяла Европа".
***
До 1950 г. списанието се е наричало "Народостопански архив", след това до 1964 г. носи името "Известия на Висшето училище…" По това време негов главен редактор става проф. П. Мастиков, а в редакционния комитет са проф. В. Ранков. проф. М. Русенов и проф. Т. Тотев. Списанието сменя редакционните си колективи в интервал приблизително 6-7 години. От 1964 г. до днес то се нарича "Народостопански архив". В кризисни за него периоди не е преставало да излиза, но броят на книжките е стигал до 1 за година. Във връзка с 40-годишнината на списанието и за неговата активна научноизследователска дейност с указ № 3303 от 2 октомври 1986 г. на Държавния съвет на НРБ то е удостоено с орден "Кирил и Методий" II степен.

Стр. 6

Leave a Reply