ЮЗУ студенти се учиха как да търсят работа и информация в Европейския съюз

в. Вяра, Благоевград | Весела СУКАЛИНСКА | 17.11.2012

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ се учиха как да търсят работа и информация в Европейския съюз на информационен семинар, организиран от Информационното бюро на Европейския парламент в България съвместно с Представителството на Европейската комисия.
Гост-лекторите Ралица Ковачева (журналист по европейските въпроси), Гергана Куцева (медиен експерт), Теодор Стойчев (пресаташе на ЕП в България) и Христо Христов (съветник "Преса и медии към Представителството на ЕК), представиха комуникационната политика на двете европейски институции.
Основните направления, върху които се постави акцент, бяха свързани с институционалните и медийните аспекти на комуникацията с ЕС, новите канали за информиране на гражданите и присъствието на европейските теми в българските медии. След презентациите се състоя конструктивна дискусия, в която основният интерес беше насочен към възможностите за стажове и работа в структурите на ЕС.
Участниците в семинара се обединиха около идеята за бъдещи съвместни инициативи.
По време на проявата бе показана и изложбата "5 години членство на България в ЕС".

Стр. 2

Leave a Reply