Избираме Мениджър на годината за трети път

сп. Мениджър | 2010-05-15

Конкурсът стартира в началото на май, пращайте документи за участие до края на месеца

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА списание "Мениджър" е консултантската подкрепа на "Делойт България" провежда конкурса "Мениджър на годината". За това време той се утвърди като най-професионалната класация на висшите ръководители на бизнеса в България. Това е така, защото конкурсът осигурява пълна обективност, защото оценката е по ясни критерии. Той се провежда в три етапа, подреждането на кандидатите за приза се извършва от "Делойт България" по специално разработена от компанията методика. Най-добрите мениджъри се избират без жури и без никакъв субективизъм.
Конкурсът стартира в началото на май, документи за участие ще се приемат до края на месеца. Призоваваме мениджърите на България масово да участват в него. Точно сега е моментът да се оценят и огласят делата на най-добрите, качествата и практиките, които изведоха компаниите през бурното море.
Това е смисълът на този конкурс – да станат известни истинските герои в кризата, управителите и изпълнителните директори, които направиха най-много, за да се запази и развие родното производство.
В тази своя мисия списание "Мениджър" не е само. Заедно с нас са и най-големите и професионални медии в страната – телевизия bTV, вестник "Стандарт", "Дарик радио" и investor.bg.
Конкурсът "Мениджър на годината" се провежда за трети път. Натрупаният опит, професионализмът и вдъхновението, е които работим, са сигурна гаранция, че честно и обективно ще бъдат избрани най-добрите мениджъри в България.
Бъдете уверени, че ще направим от конкурса истинско национално събитие, което ще издигне престижа на мениджърската професия. Имаме силите, знанията и умението за това.
***
Какво да направя, за да участвам
• Трябва да управлявате средна или голяма компания, която има над 50 служители и/или годишен оборот от дейността над 10 млн. евро.
• Да управлявате компанията поне от две години.
• Да прекарвате половината от работното си време в България.
Ако отговаряте на тези три условия, изтегляте от нашия специален сайт www.2010.manager.bg документи за участие. Попълвате ги и ги изпращате на адрес: списание "Мениджър", София 1000, ул. "Георг Вашингтон" 12. Не по-късно от 31 май.
Ползващите електронен подпис могат да изпратят документите и по електронната поща: konkurs@manager.bg. Там също може да намерите документи за участие. Ако имате въпроси, моля, задавайте ги на Даниела Тодорова, тел. 02/ 983 13 05, вътр. 102.
Желаем ви успех!
***
Критерии за оценка
Оценяването на кандидатите се извършва в три етапа от консултантска компания "Делойт България". Тя е разработила специална методика Първи етап
• Провежда се по документи. В него се проверява дали кандидатът отговаря на предварително определените условия. (Моля, вижте карето "Какво да направя, за да участвам".)
Втори етап
• Оценка на финансовите показатели и добрите практики. Финансовите показатели включват ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, EBIDTA. А също и сравнение на резултатите на компанията с постигнатите резултати в бизнес сектора. Сред добрите управленски практики са управление на компанията в съответствие с придобити международно признати сертификати за управление на качеството, използване на интегрирана информационна система за управление на компанията, водене на
счетоводството по международните счетоводни стандарти, добри практики в управление на представянето, удовлетвореността и развитието на служителите, социално отговорни политики.
Вторият етап приключва с определянето на 10-те финалисти в конкурса.
Трети етап
• Оценяват се личностните качества на мениджъра. Те са в пет основни групи: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност^ управление на хора и управление на ресурси.
На финала на този етап "Делойт България" обобщава резултатите от трите етапа и определя Мениджъра на годината.

Стр. 16-17

Leave a Reply