Изгря нова PR звезда

в. Банкер | 30.06.2012

Отдавна известен факт е, че под булото на неправителствените организации лидерите им успяват да въртят успешен частен бизнес и да се вредят за солидни обществени поръчки с най-екзотичен предмет. Така например наскоро Министерският съвет е решил, че е жизненоважно да похарчи едни близо 40 хил. лв., за да може една частна компания да организира "дейности за информация и публичност"… на проект. Самият проект пък е озаглавен "За предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект "Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация".
В регистъра на Агенцията за обществени поръчки открихме и компанията, която ще организира тази публичност. Това е регистрираното в кв. "Люлин – 5" еднолично дружество с ограничена отговорност "Меркурий 97", собственост на Розалина Николова. Тя участва и в сдружение "Публичност и прозрачност" и в "Обединение на УО" на ОПАК (управляващия орган по оперативната програма "Административен капацитет"), където управляващ е Стоян Ставрев.
В официалната информация за дейността за едноличното дружество в регистрите се казва, че то организира "конференеции, симпозиуми, семинари, фирмени представяния, делови срещи, изложби, културни събития – фестивали на изкуството и културата, спортни събития – първенства, турнири, състезания и спортни фестивали".
С други думи – пенкелер. Да се чуди човек каква точно публичност е необходима, за да научат младите хора, че в нашата администрация могат да се карат и стажове?! Нима не е редно тази информация да се качва на сайтовете на всяко отделно министерство…?! Странно на фона на призивите да затягаме коланите за всичко останало.

Стр. 3

Leave a Reply