Изследват електронната медийна среда у нас

в. Янтра Днес, Велико Търново | 2010-04-15

Своеобразен одит на електронната медийна среда в България през последните 10 г. ще правят експерти и преподаватели по журналистика във Великотърновския университет и СУ “Св. Климент Охридски". Благодарение на изследването ще се прецени как ще се развива цифровата телевизия у нас. Ще бъде подготвен речник на основните медийни понятия, свързани с прехода от аналогова към цифрова телевизия.
Анализът ще бъде изготвен в рамките на проект “Електронната медийна среда в България в условията на преход и цифровизация: 2001-2012 г.", който ще се реализира от ВТУ по линия на образователното министерство. Ръководител на научния колектив е доц. д-р Маргарита Пешева, която е преподавател в Стопанския факултет и член на СЕМ. Тя ще работи в екип с ректора на ВТУ проф. дпн Пламен Легкоступ, проф. дфн Милко Петров, завежда катедра във Факултет по журналистика в СУ, медийният юрист и експерт по цифрова телевизия д-р Евгения Николова и др. Целта е да се анализират видовете електронни медии, формата, програмната им политика, пазарните дялове, развитие на радио и тв аудиторията и преходът им към цифровизация.
Научноизследователският проект ще бъде реализиран от 2010 до 2012 г., когато окончателно ще бъде въведена цифровата наземна телевизия. Със създаването на речник на основните медийни понятия трябва да приключи първият етап догодина. В него ще бъдат включени около 30 термина. “Сега все по-често боравим с понятия като медиен преход, аудитория, реклама, законодателство, медийна политика, мултимедия, онлайн журналистика, цифровизация, конвергенция и т.н. Понятията “радио" и “телевизия" например в класическия вид, който познаваме, отмират и следващият закон ще бъде не за радиото и телевизията, а за аудио-визуалните медийни услуги", обясни доц. Пешева.
Вторият етап е от юли 2011 г. до 2012 г. Тогава ще бъде направено социологическо проучване, което ще обхване 4000 слушатели и зрители. “През 2012 г. ще бъде факт цифрова телевизия, която е безплатна и ще бъде конкуренция на кабелните програми. Затова прогнозирам тежки дни за тях. В момента българското правителство, медийната комисия, СЕМ и др. работят упорито, за да се случи цифровизацията, като до момента за цифрово лицензиране са кандидатствали 22 електронни медии. През 2012 г. в България ще има по-малко, но по-качествени телевизии и радиа", каза още доц. Пешева.

Стр. 2

Leave a Reply