Жените мениджъри у нас са най-успешни в маркетинга и PR-a

в. Класа | Диана ЙОСИФОВА | 16.06.2011

51% смятат, че получават еднакво възнаграждение с мъжете, мнозинството са намерили баланса между личен и професионален живот

Жените мениджъри у нас са най-успешни в сферата на маркетинга, PR-a и човешките ресурси. Това са отговорите, събрали най-високи проценти в проучването на консултантската компания Stanton Chase – Women in management, в които са взели участие 150 дами на ръководни постове у нас. Най-малко успешни са категориите "Информационни технологии" и "Производство" с едва 1% и 2% респективно. Повече от половината – 63% от анкетираните, получават мениджърски позиции между 30 и 39 години, а една трета – преди да навършат 50. Мнозинството от българските жени мениджъри са постигнали успех в намирането на баланс между личен и професионален живот – 80 на сто, като двойно по-малко са оптимистките в това отношение в Сърбия – едва 41%, 65 на сто отговарят утвърдително в Румъния. За сметка на това половината от шефовете от нежния пол в Сърбия заемат повече от една мениджърска позиция, 45% в Румъния и едва 37 на сто у нас. Според Дарина Пенева, управляващ партньор на Stanton Chase за България, именно тези данни обясняват обратната пропорция между баланс в личния живот и съчетаването на повече от една мениджърски позиции.
По отношение на заплащането отговорите на дамите у нас са разделени почти поравно – 51% споделят, че получават еднакво възнаграждение с мъжете на сходни на техните позиции. В Сърбия жените са най-удовлетворени – 59%, в Румъния – 53%. Освен това 52% смятат, че съществуват ограничения за професионално им развитие, а 47 на сто, че решението да имат семейство може да се отрази на кариерата им. На въпроса, дали красотата и стилът отварят врати, 80% от мениджърите от нежния пол, участвали в проучването в България, отговарят утвърдително. Все пак една пета смятат, че личностните качества са от най-голямо значение за изграждане на кариерата.
Едва 3% от висшите ръководни позиции в световен мащаб се заемат от жени, в Лондон, в институциите, които се занимават с инвестиционно банкиране, едва 5 на сто са дамите на ръководни постове, в Холандия само 2% от изпълнителните директори носят поли, посочи примери от различни проучвания Пенева. Тя е убедена, че на фона на общата картина в България, както и в региона много повече дами са успели да стигнат до висши постове. На въпрос на "Класа", кои са най-големите недостатъци на нежния пол, експертът отговори, че у нас все още трябва да се работи не само от дамите, но и от мъжете по отношение на проблемите с делегирането на задачите, самооценката за работата и възприемането и визията в дългосрочен план както на кариерното развитие, така и на личния живот. По думите й мъжете обаче остават по-убедителни при воденето на преговори относно заплащането и са склонни да приемат по-алтернативни форми на възнаграждение.

Стр. 7

Leave a Reply